Selvitykset


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015

Taalerin hallituksen 30.3.2016 käsittelemä Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvitys (pdf)


Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Taalerin hallituksen 30.3.2016 käsittelemä Hallinnointikoodin tarkoittama palkka- ja palkkioselvitys.

Palkka- ja palkkioselvitys (pdf)