Tilintarkastus

Taaleri-konsernin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Englund. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Tuokko Tilintarkastus Oy.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhtiön ja Taaleri-konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa sen seikan varmistamiseksi, että Taaleri-konsernin toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti ja antavat osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot yhtiön ja sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sisäinen tarkastus arvioi tarkastuksissaan yhtiön ja sen konsernin taloudellisen raportoinnin toimivuutta ja riittävyyttä ja raportoi tekemistään tarkastuksista toimivalle johdolle ja hallitukselle. Taaleri-konsernilla ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta tarpeellisessa laajuudessa. Taaleri-konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön järjestämisestä vastaa Yhtiön toimitusjohtajan sijainen. Käytännön työn suorittaminen on ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle soveltaen kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen standardeja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on oltava tilintarkastuslain 4 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai 5 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2015 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa UUTISKIRJE

Haluan tilata Taalerin uutiskirjeen.