Taloudelliset tavoitteet

Taalerin tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 30 prosenttia. Liikevoittoprosenttitavoite on vähintään 15 prosenttia ja oman pääoman tuottotavoite pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia.

Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2016.


Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma

H1 2016

H1 2015

Tavoite

Vuosi 2015

Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa

11,7

11,8

-

20,1

Operatiivinen liikevoitto %

34,9

39,5

> 15,0

34,4

Operatiivinen tilikauden voitto, milj. euroa

9,2

9,9

-

16,8

Operatiivinen oman pääoman tuotto %

19,9

30,8

> 15,0

24,9

Omavaraisuus %

49,8

43,4

> 30,0

44,8
Ryhmän vakavaraisuus %312,4 - > 150,0 468,8