Tulevaisuuden näkymät

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulosohjaus säilyy ennallaan 25.8.2016

Taalerin tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 30 %. Liikevoittoprosenttitavoite on vähintään 15 prosenttia ja oman pääoman tuottotavoite pitkällä aikavälillä on vähintään 15 %. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.

Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2016.