Taloudellista tietoa

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainluvut-taulukko, joka esittää viimeisimmät julkaistut luvut sekä vertailutiedot edelliseltä vastaavalta kaudelta ja kahdelta sitä edeltävältä vuodelta.

Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, mikä on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet löytyvät alta.

Avainluvut (pdf)

Laskentaperiaatteet (pdf)


Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma

H1 2016H1 2015 Tavoite2015

Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa

11,7

11,8

-

20,1

Operatiivinen liikevoitto %

34,9

39,5

>15,0

34,4

Operatiivinen tilikauden voitto, milj. euroa

9,2

9,9

-

16,8

Operatiivinen oman pääoman tuotto %

19,9

30,8

> 15,0

24,9

Omavaraisuus %

49,8

43,4

>30,0

44,8
Ryhmän vakavaraisuus % 312,4 - >150,0 468,8