Taaleri kantaa VASTUUNSA

Taalerin yhteiskuntavastuuprojektit

Taalerilla vastuullisuus sävyttää kaikkea toimintaa. Se ei rajoitu vain sijoittamisen periaatteisiin, vaan koskee suomalaista yhteiskuntaa laajemminkin. Istahda siis hetkeksi alas ja lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta sekä projekteista, joissa olemme mukana.


Nobot Oy:n tekoja nuorten syrjäytymisen estämiseksi

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, jonka kerrannaisvaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Myös kustannukset ovat valtavat: on laskettu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoonaa euroa. Julkiset toimenpiteet syrjäytymisen estämiseksi eivät tunnu purevan, ainakaan tarpeeksi nopeasti. Nobot Oy osoittaa harvinaislaatuista kansalaisrohkeutta ja halua auttaa. Nobot on poikkeuksellinen yhtiö, jonka visiona on tarjota nuorille töitä ja ennen kaikkea kokemuksia vaikuttamisesta ja osallistumisesta, siis syrjäytymisen ehkäisyä parhaimmillaan. Taaleri on sijoittanut 50 000 euroa Nobotiin auttaakseen yritystä sen alkutaipaleella.

Lue lisää: www.nobot.fi


Pikkuyrittäjät

Pikkuyrittäjät-klubin tavoitteena on yrittäjyyden ja yrittäjähengen pitkäjänteinen kehittäminen hauskalla ja kannustavalla tavalla. Pikkuyrittäjät –klubi on osa Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa.

Nuori Yrittäjyys ry vahvistaa toiminnallaan 7-25- vuotiaiden nuorten yrittäjyysasenteita, työelämätaitoja ja talouslukuosaamista oppimiseen perustuvien toimintamallien kautta. Viime vuonna NY-toiminnassa oli mukana 40 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen.

Pikkuyrittäjät -klubissa 9-11-vuotiaat lapset perustavat yhdeksän viikon ajaksi oman yrityksen, keksivät liikeidean, suunnittelevat logon ja sloganin sekä rakentavat oman myyntipuheensa. Loppuhuipentumassa pikkuyritykset esittäytyvät yleisölle ja asiakkaille.

Tutustu Pikkuyrittäjiin osoitteessa: www.pikkuyrittajat.fi


HJK Akatemian kehittämisessä mukana

HJK Akatemian tarkoitus on olla paras reitti nuorelle jalkapalloon panostavalle pelaajalle toteuttaa unelmansa. Tarpeeksi varhain aloitettu laadukas työ nuorten kanssa parantaa merkittävästi mahdollisuutta päästä kotimaisen sarjan kautta Euroopan kovimpiin sarjoihin. Jo nyt HJK:n kautta nousee eniten nuoria maajoukkueisiin ja omaan Veikkausliigaan, ja se on merkittävä eurooppalainen kasvattajaseura. HJK Akatemia on Suomessa ensimmäinen ammattimainen ponnistus, jossa rakennetaan väylä Euroopan kentille.

HJK on systemaattisesti panostanut viime vuodet olosuhteisiin ja nuorisovalmennukseen sekä pitkäjänteiseen valmennuslinjaan. Sama pätee pelaajiin ja heidän perheisiinsä.

”Harvalla alalla tehdään näin merkittäviä panostuksia jo nuorena varsin pienin uraodotuksin. On vähintä, että perheiden ja seuran tuotto-odotus panostuksiin nähden on järkevä ja viitekehys tukee onnistumisen mahdollisuutta. Taaleri haluaa olla mahdollistamassa sekä nuorten unelmien toteuttamista että suuremmassa kuvassa suomalaisen erityisosaamisen kansainvälistymistä. Vaikka panostuksemme on osa yhteiskuntavastuutamme, näemme tällä markkinalla myös hyvät kasvuodotukset,” Taalerin varatoimitusjohtaja Karri Haaparinne toteaa.

Taaleri ja HJK ovat solmineet kolmivuotisen sopimuksen HJK Akatemian tukemiseksi taloudellisesti. Panostuksemme kolmelle vuodelle on 90 000 euroa.


Tärähtäneet ämmät - yhteisöä ja yksilöitä osallistavaa taidetta

Tärähtäneet ämmät (Katriina Haikala ja Vilma Metteri) haastavat vallitsevat, yksilön toimintaa rajoittavat sosiaaliset normit. Heidän työskentelynsä on yleisöä, yhteisöjä ja yksilöitä osallistavaa ja rohkaisevaa.

Dystopia /Utopia on valokuvaukseen ja skenaariotyöskentelyyn pohjautuva taideprojekti, joka toteutetaan lastensuojelun piirissä olevien nuorten kanssa. Projekti on suunnattu 12-17 -vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, ja siihen osallistuu kerrallaan viisi nuorta. Nuorten ja taiteilijoiden kanssa yhteistyössä toimivat nuorten vanhemmat tai huoltajat, lastensuojelun instituutiot ja laitokset.

Taiteen avulla toteutettu interventio lastensuojelun piirissä olevien nuorten elämään toteuttaa uudenlaista ennakoivan terveydenhuollon mallia, joka vaikuttaa kohdennetusti nuorten elämänhallintataitojen ja minäkuvan kehittymiseen. Nuoret tekevät näkyviksi omia tulevaisuuden suuntiaan dystopia- ja utopiakäsitteiden kautta taiteilijoiden kanssa keskustellen ja valokuvaamalla. Yhdessä nykyhetkeä edustavan kuvan kanssa dystooppiset ja utooppiset valokuvat muodostavat triptyykin. Nuorten kanssa suunnitellaan konkreettiset toiminnan ensiaskeleet kohti omaa utopiaa.

”Haluamme näyttää nuorille, miten elämässä voi asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita. On tärkeää tehdä abstrakteista asioista konkreettisia. Se, että pohtii tulevaa ja ymmärtää omat mahdollisuutensa, auttaa vaikeina hetkinä päätösten tekemisessä. Parhaimmillaan taide tekee näkyväksi pelkomme, ilomme, toiveemme, tunteemme”, kertoo taiteilija Katriina Haikala. ”Työskentelemme nuorten kanssa työryhmänä kuukauden ajan; nuoret kuvataan paikoissa, jotka edustavat kunkin dystooppista ja utooppista tulevaisuudennäkymää. Nuoret hoitavat kuvaustilanteissa mm. salamavalojen rakentamista ja suuntaamista, kuvausassistentin ja dj:n tehtäviä.”

Projekti on toteutettu vuosina 2013-2015 kolme kertaa yhteistyössä yksityisten ja kunnallisten lastensuojelulaitosten kanssa.

”Hiljaisemmat nuoret uskalsivat projektin jälkeen puhua enemmän, ja huomiohakuisimmat antoivat tilaa muillekin.” – Nuorten erityisyksikön omaohjaaja

Tutustu projektiin verkossa osoitteessa www.dystopiautopia.com


Taaleri edistää vastuullista sijoittamista

Taalerille vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sosiaalisten ja ympäristötekijöiden sekä hyvän hallintotavan sisällyttämistä sijoitustoimintaamme. Taaleri antaa asiakkailleen mahdollisuuden vastuulliseen sijoittamiseen joko koko sijoitusvarallisuutensa osalta tai osana sijoitussalkkua. Lisäksi haluamme viestiä aktiivisesti sijoituskohteidemme ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.

Taaleri on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment) ja sitoutuu ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät vaikutukset (environment, society, governance eli ns. ESG-vaikutukset).


Taaleri on FIBS ry:n ja FINSIF ry:n jäsen

FIBS – Finnish Business & Society ry on vastuullisen yritystoiminnan verkosto, voittoa tavoittelematon yhteiskuntavastuualan toimija, jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä.


Taalerin vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Taaleri sitoutuu noudattamaan seuraavia vastuullisen sijoittamisen periaatteita:

  • Analysoidessamme ja valitessamme sijoituskohteita otamme sijoitusprosessin osana huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat.
  • Pyrimme olemaan aktiivinen omistaja ja tuomaan esiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat.
  • Edellytämme sijoituskohteidemme tarjoavan tietoa toimintaansa liittyvistä ympäristö- ja yhteiskuntaseikoista sekä hyvän hallintotavan käytännöistään.
  • Tavoitteemme on edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa toimialallamme.
  • Yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa tavoitteemme on tehostaa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista käytännössä.
  • Raportoimme, miten periaatteiden noudattaminen ja niiden käyttöönoton edistäminen näkyvät omassa toiminnassamme.

Taalerin ensisijainen velvollisuus on hoitaa asiakkaiden varoja sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. UNPRI:n periaatteet toimivat tätä tavoitetta tukien.

Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa uutiskirje

Taalerin uutiskirje Ajan hermolla ilmestyy kerran viikossa maanantaisin. Uutiskirjeessä saat aina tuoreimman näkemyksen markkinoista suoraan sijoittamisen asiantuntijoiltamme, pääset lukemaan uusimmat blogimme sekä seuraamaan, mitä muuta ympärillämme tapahtuu.

Tilaa Taalerin Ajan hermolla -uutiskirje kirjoittamalla alle sähköpostiosoitteesi.