Ägande ÄR FÖR ALLA

Världen är full av möjligheter. Där någon ser en ödemark, djungel eller skog ser vi möjligheter till ägande.

Ägande är impulser, aktivitet, insikter och ofta förknippat med känslor. Ägande är roligt och ibland också överraskande, såsom även livet. I vilket fall som helst: ägande berikar livet.

Ägande skapar arbete, tillväxt, välmåga och är en investering i Finland. Vi tycker att ägarskap tillhör alla. Du kan äga med hjälp av oss, du kan äga tillsammans med oss och du kan äga oss.

Vi vill hjälpa alla finländare att se fördelarna med ägande och finna sitt eget sätt att äga. Detta jobbar vi för varje dag. Det är vårt liv.

Kom med – ägande är för alla.Vi förenar företagande, idéer och capital

Taaleri Investeringar Ab gör selektiva placeringar (närmast minoritetsplaceringar) i onoterade finska företag, där företagets värde byggs upp med hjälp av långsiktigt ägarskap. Placeringar i onoterade företag består av två viktiga helheter:


  1. Företaget gör strategiskt viktiga placeringar på koncernnivå i företag som främjar koncernens affärsverksamhet.
  2. Företaget gör långsiktiga minoritetsplaceringar, i vilka värdeskapandet sker genom ägandet.


För tillfället äger företaget minoritetsaktiesandelar i bland annat Havuz Holding Ab och Mattiovi Ab. Dessutom har Taaleri Investeringar Ab gjort placeringar i fonder förvaltade av Taaleri.

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.