Private Equity-fonder

Genom Taaleri har du möjlighet att placera i projekt som tidigare endast har varit tillgänglika för stora institutioner. Kapitalplaceringarna görs via våra private equity-fonder i icke-listade företag eller infraprojekt.

Kapitalplaceringar skiljer sig från övriga placeringar i värdepapper, bland annat genom kapitalets aktivitet, tidsperiod och likviditet. I private equity-fonderna kombinerar vi kapital, idéer och entreprenörskap från de traditionella private equity-fonderna i en ny modell där insyn, öppenhet och kassaflöde lyfts fram.

För våra kunder är kapitalplaceringar ett ägande av karaktär med känsla och påtaglighet som är betydligt starkare än vid traditionella värdepappersplaceringar.


Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.