Fastighetsplaceringar

Fastigheter och bostäder är en alternativ tillgångsklass till vilken en avsevärd mängd förmögenhet är bunden. Taaleri har placerat sina kunders medel i hyresbostäder, utbyggnad av bostäder och fastigheter samt tomtmark i Finland. Därtill har vi tillsammans med våra kunder placerat i östafrikanska fastighetsprojekt. Avkastningen på de professionellt och aktivt förvaltade fonderna är baserad på objektens kassaflöde och utnyttjande av deras värdestegring.

Taaleri Property Fund

År 2015 grundade Taaleri en ny slags fastighetskapitalfond som placerar i tomtmark. Byggandet av bostäder och kontorslokaler förutsätter tomtmark som är planerad för byggande. Tomterna måste vanligtvis köpas, eftersom de enda arrendegivarna i praktiken är kommunerna och staten.

Tomtmarken binder en hel del kapital som tas bort från byggandet och/eller höjer priset på en färdig bostad eller affärslokal. Om tomten kunde hyras, skulle priset på den färdiga bostaden vara förmånligare och byggherren kunde använda det kapital som är bundet till tomten för andra ändamål.

Fonden är stängd och man kan inte placerare i den.


TAALERI REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND

  • Fastighetsutvecklingsfonden Taaleri Kiinteistökehitysrahasto förädlar fastigheter, gör ändringar i användningsändamål samt idkar fastighetsutveckling. Utvecklingsobjekten kommer i huvudsak att användas som bostäder. Fonden låter i huvudsak bygga bostadshöghus med fri finansiering och utnyttjar RS-systemet. Fonden strävar efter att skaffa tomtmark, konversions- eller ombyggnadsobjekt och delägarskap i samarbetsprojekt.

Fonden är stängd och man kan inte placerare i den.

Taaleri HOUSING FUNDS II, IV AND VI

I synnerhet i huvudstadsregionen har det länge rått svår brist på hyresbostäder. Bristen mildras av de bostäder som Taaleri bygger. Vi har byggt eller håller på att bygga över tusen hyresbostäder i huvudstadsregionen, Raumo och Björneborg.

Taaleri Housing Funds I, III och V har avyttrats. Housing Funds II, IV och VI har stängts och vi tar inte längre in nya placerare i dem


TAALERI AFRICA FUND

Afrika är på väg mot stark och hållbar tillväxt. Bristen på kapital bromsar ändå, speciellt i fastighetssektorn. Därför investerar Taaleri Africa Fund i fastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt i Östafrika tillsammans med internationella partners.

Fonden är stängd och man kan inte placerare i den.Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.