Property Funds

PROPERTY FUND

År 2015 grundade Taaleri en ny slags fastighetskapitalfond som placerar i tomtmark. Byggandet av bostäder och kontorslokaler förutsätter tomtmark som är planerad för byggande. Tomterna måste vanligtvis köpas, eftersom de enda arrendegivarna i praktiken är kommunerna och staten.

Tomtmarken binder en hel del kapital som tas bort från byggandet och/eller höjer priset på en färdig bostad eller affärslokal. Om tomten kunde hyras, skulle priset på den färdiga bostaden vara förmånligare och byggherren kunde använda det kapital som är bundet till tomten för andra ändamål.


Fonden är stängd och man kan inte placerare i den.

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.