Infraplaceringar

Infrastrukturplaceringar är en växande alternativ tillgångsklass där ägandet är konkret. Med sina kunder har Taaleri placerat i förnybar energi såsom vindkraft och bioenergi samt i den finska skogen.

Det ligger i placeringarnas natur att förmögenhetens värde ökar på lång sikt. Placeringarnas avkastning baserar sig på kassaflödet.


TAALERI wind power fund I

Taaleri Wind Power Fund I bygger en betydande mängd vindkraft i Finland. Fonden har 64,8 MW färdig vindkraftskapacitet.

I oktober 2015 sålde Taaleri Wind Power Fund I vindkraftsparken i Honkajoki till företag som förvaltas av Goodyields Capital GmbH och Access Capital Partners. Vindparken i Honkajoki består av nio vindkraftverk, och vindparkens totala effekt är 21,6 MW. Vindparken startade elproduktionen på hösten 2013. Taaleri fortsätter att operera vindparken för den nya ägaren och ansvarar för övervakningen och underhållet av produktionen samt för andra åtgärder som krävs i elproduktionen.

Fonden är stängd och man kan inte längre placerare i den.


TAALERI WIND POWER FUND II

Wind Power Fund II är en kapitalfond för förnyelsebar energi som grundades år 2014 och som har sammanlagt 42 vindkraftverk under byggnad. Därtill har fonden kapital och licensierade projekt för byggande av ytterligare cirka 40 kraftverk.

Fonden är stängd och man kan inte längre placera i den.

TAALERI FOREST FUNDS I AND III

Taaleri Forest Funds I och III skapar en skogsägarmodell som ger våra kunder en möjlighet att äga en bit av finsk skog utan skogsvårdsbekymmer.

Taaleris skogsfonder placerar i den finska skogen. Fonderna förvaltar sammanlagt cirka 18 500 hektar skog. Skogen möjliggör ett jämnt kassaflöde för sin ägare.

Fonderna är stängda och man kan inte längre placerare i dem.


TAALERI BIOFActory

Taaleri Biofactory bygger ett riksomfattande nätverk av biogasanläggningar i Finland. Biofactory är ett finskt cleantech-företag som bygger och driver biogasanläggningar och erbjuder tjänster för hantering av biologiskt nedbrytbart avfall för kommuner och företag.

Biofabrikens koncept är en enastående förnuftig lösning för återvinning av organiskt avfall. Biofabrikerna producerar närenergi och gödsel av organiskt avfall. Biogas förädlas i huvudsak till el, värme eller industrins bränsle. Verksamheten främjar näringsämnescirkulationen och minskar klimatbelastningen, ökar vårt lands energiförsörjning och sysselsätter lokalt.

Fonden är stängd och man kan inte längre placerare i den.

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.