Placeringsverksamhet

Taaleris placeringsverksamhet erbjuder dig bästa möjliga instrument för att bygga upp din placeringsportfölj.

Traditionella, till synes aktiva placeringsprodukter, som är bundna till eller följer marknadsindex börjar förlora mark. Idag byggs placeringsportföljerna allt oftare upp genom att kombinera olika produkter. Våra kunden vill antingen ha mycket genomskinliga, likvida placeringsalternativ eller tydligt annorlunda inriktade lösningar.

Kostnadseffektiva och transparenta allokeringslösningar passar som bas för placeringsportföljen. Dessa kompletteras av speciallösningar som skiljer sig från massan, och som fungerar på t.ex. olika specifika marknadssegment.


ALLOKERINGSLÖSNINGAR

Våra allokeringslösningar diversifierar placeringarna globalt inom alla traditionella tillgångsklasser. De lämpar sig bra som en diversifierande, likvid och transparent bas för din placeringsportfölj.

Fond Senaste pris Senaste pris datum Avkastning fr. årets början % Avkastning 1 år % Årlig avkastning 3 år % Årlig avkastning 5 år %
Taaleri Allocation 25 A 122.64 29.03.2017 0.91 7.00 5.31
Taaleri Allocation 50 A 139.67 30.03.2017 2.49 10.82 7.34
Taaleri Allocation 100 A 142.69 29.03.2017 4.44 19.76 8.55
Taaleri Optimal Allocation A 133.92 29.03.2017 3.11 14.62 7.52 7.56
Taaleri Cautious Owner Fund 110.46 29.03.2017 2.48 9.64
Taaleri Moderate Owner Fund 116.37 29.03.2017 4.49 15.32
Taaleri Courageous Owner Fund 119.47 29.03.2017 6.13 19.00


SPECIFIKA LÖSNINGAR

Våra specifika placeringslösningar skiljer sig från de vanliga. De riktar sig till enskilda marknadssegment med ett visst placeringstema, tex. värdeplacering. Portföljurvalet baseras på portföljförvaltarens erfarna kunskap om placeringsobjekten. Sammansättningen av jämförelseindex styr inte beslutsfattandet utan det aktiva valet av placeringsobjekten är av stor betydelse.

Fond Senaste pris Senaste pris datum Avkastning fr. årets början % Avkastning 1 år % Årlig avkastning 3 år % Årlig avkastning 5 år %
Taaleri Mikro Rein Osake A 131.33 29.03.2017 7.68 31.52
Taaleri Nordic Value Equity A 161.37 29.03.2017 8.17 30.23
Taaleri Finland Value A 183.41 29.03.2017 0.37 31.09 13.58 14.23
Taaleri Micro Markka Equity A 178.22 29.03.2017 5.95 30.43 20.51
Taaleri Eastern Europe A 212.80 29.03.2017 2.55 35.08 6.18 1.25
Taaleri Higher Yields A 115.25 29.03.2017 3.61 13.04
Taaleri Cash A 104.88 15.03.2017 0.04 0.27 0.66 0.91
Taaleri Rhein Value Equity A 222.39 30.03.2017 6.97 13.62 9.67 13.03


KOMBINATIONSLÖSNINGAR

I kombinationslösningarna förenas fördelarna av allokerings- och specifika lösningar. I centrum av lösningen finns en allokerad placering som kompletteras av handplockade specifika placeringar där högre avkastningspotential eftersträvas.

Fond Senaste pris Senaste pris datum Avkastning fr. årets början % Avkastning 1 år % Årlig avkastning 3 år % Årlig avkastning 5 år %
Taaleri Active A 123.17 29.03.2017 3.05 20.38
Taaleri Fixed Income Allocation A 117.80 29.03.2017 1.12 6.81 3.70
Taaleri Emerging Markets A 106.79 29.03.2017 9.84 21.31 7.21

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.