Taaleri Cautious Owner

Portföljförvaltare

Samu Lang

CIO, Director, Markets ad Portfolio Management

+358 50 321 9785
samu.lang@taaleri.com

Taaleri Cautious Owner lämpar sig för dig som strävar efter stabil avkastning. Taaleri Cautious Owner–blandfonder har en lägre förväntad avkastning, men så är även risken. Fonden består av placeringsobjekt som Taaleri tillhandahåller, så att de täcker hela den globala placeringsmarknaden i möjligast stor utsträckning och lämpar sig optimalt för det rådande placeringsklimatet.Fondens moderna och systematiska placeringsstrategi höjer på avkastningsförväntningarna och håller alltid placeringsobjektens tyngdpunkter i linje med den eftersträvade riskprofilen.

Enskilda placeringsobjekt som valts in i fonden ska alla ha en möjlighet till positiv avkastning, även om räntorna skulle stiga eller förbli exceptionellt låga ännu länge.Potentialen för avkastning förblir hög och risknivåerna hålls stabila, för att det inte finns överlappning emellan de utvalda placeringsobjekten.

Kapitalfonder ger betydande diversifieringsfördelar. Målet är att 10-20 % av fondens tillgångar kontinuerligt placeras i Taaleris kapitalfonder. Positionen byggs efter hand som lämpliga placeringsobjekt blir tillgängliga. Under uppbyggnadsfasen kan kapitalfondernas vikt skilja sig signifikant från målvikterna.


ALLOCATION 19.12.2016
Fixed income Allocation
39,4 %
Higher Yields
38,7 %
Micro Rhein 9,0 %
Forest Fund I 0,9 %
Forest Fund III 6,5 %
Property Fund 2,0 %
Wind Power Fund I 1,2 %
Wind Power Fund II 0,4 %
Wind Power Fund III 1,9 %
TOTAL 100 %

 

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.