Taaleri Courageous Owner

Portföljförvaltare

Samu Lang

CIO, Director, Markets ad Portfolio Management

+358 50 321 9785
samu.lang@taaleri.com

Taaleri Courageous Owner tar risker, men å andra sidan söker den även bättre avkastning. Courageous Owner lämpar sig placerare som tål osäkerhet och vill uppnå mer.Fondens moderna och systematiska placeringsstrategi höjer på förväntningarna av avkastning och håller alltid placeringsobjektens tyngdpunkter i linje med den eftersträvade riskprofilen.

Enskilda placeringsobjekt som valts in i fonden ska alla ha en möjlighet till positiv avkastning, även om räntorna skulle stiga eller förbli exceptionellt låga ännu länge. Potentialen för avkastning förblir hög och risknivåerna hålls stabila, för att det inte finns överlappning emellan de utvalda placeringsobjekten.

Kapitalfonder ger betydande diversifieringsfördelar. Målet är att 10-20 % av fondens tillgångar kontinuerligt placeras i Taaleris kapitalfonder. Positionen byggs efter hand som lämpliga placeringsobjekt blir tillgängliga. Under uppbyggnadsfasen kan kapitalfondernas vikt skilja sig signifikant från målvikterna.


allocation 19.12.2016
Higher Yields
14,1 %
Nordic Value 33,8 %
Micro Rhein 25,1 %
Emerging Markets 21,9 %
Wind Power Fund I 0,9 %
Wind Power Fund II0,3 %
Wind Power Fund III 3,9 %
TOTAL 100 %

 

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.