Specifika LÖSNINGAR

Våra specifika placeringslösningar skiljer sig från de vanliga. De riktar sig till enskilda marknadssegment med ett visst placeringstema, tex. värdeplacering. Portföljurvalet baseras på portföljförvaltarens erfarna kunskap om placeringsobjekten. Sammansättningen av jämförelseindex styr inte beslutsfattandet utan det aktiva valet av placeringsobjekten är av stor betydelse.

Fond Senaste pris Senaste pris datum Avkastning fr. årets början % Avkastning 1 år % Årlig avkastning 3 år % Årlig avkastning 5 år %
Taaleri Mikro Rein Osake A 132.23 24.03.2017 8.42 32.41
Taaleri Nordic Value Equity A 162.32 24.03.2017 8.80 30.41
Taaleri Finland Value A 184.60 24.03.2017 1.01 32.46 14.55 14.09
Taaleri Micro Markka Equity A 179.60 24.03.2017 6.77 32.29 21.77
Taaleri Eastern Europe A 211.00 24.03.2017 1.68 32.39 7.21 0.59
Taaleri Higher Yields A 115.06 24.03.2017 3.44 12.86
Taaleri Cash A 104.88 15.03.2017 0.04 0.27 0.66 0.91
Taaleri Rhein Value Equity A 219.89 27.03.2017 5.77 13.48 9.47 12.69

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.