Europe dividend portfolio solution

Europa-aktieportföljens klara placeringsfilosofi möjliggör systematisk placering i aktier med hög dividendavkastning. Den aktieplaceringsmodell som vi följer är en av de stilar av värdeplacering som styr portföljförvaltaren att köpa moderat värderade bolag och undvika placeringar vars avkastningspotential baserar sig på förväntningar som eventuellt förverkligas först efter flera år.

Portföljförvaltare

Jonas Koivula

Portföljförvaltare

+358 50 500 4191
jonas.koivula@taaleri.com

Olli Viitikko

Portföljförvaltare

+358 40 450 3741
olli.viitikko@taaleri.com

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.