Finland dividend portfolio solution

Största delen av finländska placerare vill stödja finländskt företagande och äga aktier i finländska bolag. Dividendportföljen Finland ger en möjlighet att placera i finska företag som betalar höga dividender. Dividendportföljen Suomi placerar medel i aktier med hög dividendavkastning som noteras på Helsingforsbörsen och ser till att den branschvisa diversifieringen är tillräcklig.

Portföljförvaltare

Mika Heikkilä

Head of Equities

+358 50 554 3866
mika.heikkila@taaleri.com

Olli Viitikko

Portföljförvaltare

+358 40 450 3741
olli.viitikko@taaleri.com

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.