Taaleri Cash Fund, Taaleri, Cash Fund, Kapitalförvaltning, finansiella tjänster, placering, ägande, Svenska

Taaleri Cash Fund

Fonden placerar sina medel i högst 12 månader långa tidsbundna depositioner eller i depositioner som betalas ut vid begäran i depositionsbanker som beviljats koncession i Finland.

Fondens placeringsprocess har beskrivits mera detaljerat i det officiella fondprospektet.

Ändringar av placeringsobjekt sker alltid inom ramen för placeringsfondens regler och placeringsfondslagens bestämmelser.

Portföljförvaltare

Heikki Nystedt

Head of Fixed Income

+358 40 724 9226
heikki.nystedt@taaleri.com

Kai Leppelmeier

Portföljförvaltare

+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.