Higher Yields

Placeringsfonden Higher Yields placerar i juniorlån som emitterats av företag och banker. Med juniorlån förstärker företag sin balansräkning, kreditklassificering eller uppfyller myndighetskrav. Med den här fonden erbjuder Taaleri en professionellt förvaltad placeringslösning i en tillgångsklass där minimiplaceringen har typiskt sett varit hög. Taaleris starka kompetens på aktiesidan stödjer också utmärkt placering i denna placeringsklass.

Portföljförvaltare

Heikki Nystedt

Head of Fixed Income

+358 40 724 9226
heikki.nystedt@taaleri.com

Kai Leppelmeier

Portföljförvaltare

+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.