Nordic Value Equity Fund

Taaleri Nordic Value Equity Fund är den enda fonden som endast placerar i Skandinavien. Områdets ekonomier är stabila, staterna är lågt skuldsatta och där finns en mängd högkvalitativa exportbolag. Taaleri Nordic Value Equity Fund placerar främst i småföretag med stort potential för värdestegring. Goda placeringsobjekt återfinns framför allt i Sverige. Svenska företag är särskilt goda på att bygga värdestegring på lång sikt.

Portföljförvaltare

Viktor Lindell

Portföljförvaltare

+358 50 514 8487
viktor.lindell@taaleri.com

Jonas Koivula

Portföljförvaltare

+358 50 500 4191
jonas.koivula@taaleri.com

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.