Värdepappersförmedling

Taaleri Värdepappersförmedling sköter all värdepappershandel för Taaleris kunder och producerar marknadsanalyser och placeringsidéer för dem.

Taaleri Värdepappersförmedling finns till för alla Taaleris kunder. Förmedlingens mäklare är ypperliga levande samarbets- och diskussionskumpaner om du aktivt vill följa med marknaderna och själv vill påverka beslutsfattandet gällande dina placeringar.

KUNDFÖRMÅNER

Välitys förser dig med en klar och aktuell lista av de bästa idéerna för aktie-, ränte- och ETF-marknaderna. Vi rekommenderar alltid köp- och säljtidpunkter. Vi följer aktivt med och kommenterar idéernas utveckling. Våra idéer omfattar hela världen globalt och deras historiska avkastning är fullständigt transparent.

Genom Värdepappersförmedling kan du köpa och sälja aktier, ETF, obligationer och valuta. Vi erbjuder tillgång till hela världens marknader från ett och samma telefonnummer.

Du betjänas av ett mycket erfaret team bestående av fem personer. Tillsammans har de decenniers global erfarenhet av handel, trading, analyser och portföljförvaltning. Vi är nummer ett i kunnandet på ETF-marknaderna och väl kända som handelspartners på internationell nivå.

Varje morgon publicerar vi våra marknadskommentarer, där vi presenterar och tolkar marknadernas viktigaste diskussioner och teman.

OBEROENDE

Taaleri Värdepappersförmedling är en aktör som är oberoende av någon bank, bankgrupp eller tjänsteförmedlare. Alla våra aktiviteter görs för kundens maximala nytta. I handeln och vid marknadsanalyser utnyttjar vi vårt noga utvalda globala nätverk. Våra kriterier är kvalitet, kostnadseffektivitet och riskhantering.


våra experter
Jarkko Sirenius
Direktör, förmedlingstjänst
+358 46 714 7110
Jori Petteri Kiviniemi
Sales Trader
+358 46 714 7153
Mika Koskimies
Senior Trader
+358 46 714 7115
Berndt-Johan Procopé
Sales Trader
+358 46 714 7120
Jouni Saario
Market Analyst
+358 46 714 7156

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.