Taaleris HISTORIA

Taaleri grundades år 2007 under namnet Taaleritehdas för att vara ett annorlunda kapitalförvaltningshus. Utgångspunkten var att göra en ”Fabrik” tillsammans med kunden: ett ställe med ett innovativt grepp och fabriksmässigt tag i arbetet, samt vilja att söka nya synvinklar och att vara transparent och lättillgänglig.

Taaleris grundprincipen är ägande och dess främjande. Vi är ärligt av den åsikten att ägande tillhör alla – det är vår passion. Vi vill skapa en allmän stämning, där folk inte avundas ägare, utan där man uppmuntras att bli ägare. Vi lever som vi lär: du kan äga med hjälp av oss, du kan äga med oss och du kan äga oss. Vi kombinerar kapital, idéer och entreprenörskap i det vi gör. Vårt mål är tillväxt och god avkastning.

Vi vet att varje kundmöte är viktigt och förtroende emellan oss och kunden är grundstenen för en god relation. Taaleri har vuxit upp till en placerings- och finansieringsgrupp men våra värderingar has inte förändrats. Allt börjar från kunden och i att göra sådana saker tillsammans, som skapar tillväxt värde för kunden. Taaleris resa som tillväxtbolag fortsätter med kunderna.

Livet är en rikedom.


Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.