Christian Breyer

Puheenvuoro: The role of renewable energy in a new consciousness world and consequences for Europe

Tekniikan tohtori Christian Breyer on valittu Lappeenrannan teknillinen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) aurinkotalouden, erityisesti uusiutuvan energian tulevaisuustutkimuksen professoriksi viisivuotiskaudeksi 1.1.2014 alkaen.

Professuuri on ensimmäinen alallaan Suomessa ja Pohjoismaissa, ja se keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Professuuri vahvistaa LUT:n sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan opetustarjontaa.

"Rajattomat energiaresurssit ovat tämän päivän yhteiskuntien käyttövoima, mutta vain aurinkoon perustuva energia turvaa sivilisaatiomme säilymisen. Ainoastaan ekologisen, taloudellisen ja eettisesti kestävän aurinkoenergian avulla voimme varmistua siitä, että fossiilisten ja ydinenergian raaka-aineiden hupeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja globaali energiaeriarvoisuus eivät riistäydy hallitsemattomiksi", sanoo Breyer.

Breyer siirtyi tehtäväänsä Reiner Lemoine Institut GmbH:sta Saksasta, jossa hän on työskennellyt toimitusjohtajana ja tieteellisenä johtajana. Tekniikan tohtoriksi hän väitteli Kasselin yliopistossa Saksassa vuonna 2012 tutkimuksella, jonka aiheena oli valosähköisyyteen perustuvien hybridivoimalaitosten taloudellisuus. Sitä ennen hän työskenteli useita vuosia tutkimus-, kehitys- ja markkinointitehtävissä Q-Cells -yhtiössä, joka oli maailman johtavia aurinkopaneelien ja aurinkovoimaloiden valmistajia.

Hän on ollut perustamassa DESERTEC-säätiötä, joka on mukana Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n aurinkosähköohjelmassa ja toimii Energy Watch Group -verkoston uusiutuvaa energia käsittelevän jaoston puheenjohtajana. Breyer on julkaissut noin 60 tieteellistä artikkelia ja viisi kirjaa ja akateemisella urallaan hän on tutkinut fysiikkaa, energiajärjestelmien suunnittelua ja niihin liittyvä liiketoimintaa.