Raimo Lovio

Puheenvuoro: Uusiutuvan energian innovaatiot, markkinat ja kaupallistaminen suomalaisten yritysten liiketoiminnan vauhdittajina

Raimo Lovio on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksen professori, jonka erikoisalana ovat innovaatio- ja ympäristöjohtaminen. Lovio on koulutukseltaan kauppatieteen tohtori (Helsingin kauppakorkeakoulu 1994) ja valtiotieteen kandidaatti (kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 1980).

Hän työskenteli 1980-luvulla Suomen Akatemian rahoittamana tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Vuodesta 1989 lähtien hän on toiminut eri tehtävissä Helsingin kauppakorkeakoulussa ja vuodesta 1999 lähtien professorina. Lovion tutkimusalueita ovat innovaatiot, uusien toimialojen synty sekä systeemiset muutokset energiajärjestelmässä.

Tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatamian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa hanketta ”Smart energy transition – realizing its potential for sustainable growth for Finland’s second century”.

Raimo Lovio on käsitellyt viimeaikaisissa julkaisuissaan muun muassa aurinkoenergia-, lämpöpumppu-, biopolttoaine- ja sähköautoalojen syntyä osana laajempaa uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiamurrosta, josta myös Suomi voi hyötyä uuden liiketoiminnan kasvattamisessa.