Datacenter

Kansainvälinen datakeskusteollisuus kasvaa voimakkaasti ja Suomella on erinomainen asema uusien datakeskusten houkuttelemiseksi. 

Suomi on stabiili sekä maaperän että politiikan suhteen, ja myös sääntely-ympäristö on suhteellisen vakaa. Sähkö on edullisempaa kuin Keski-Euroopassa, ja viileä ilmasto edesauttaa datakeskusten jäähdyttämistä. Jo valmis Helsinki-Rostock -datakaapeli (C-Lion1) paransi Suomen kilpailukykyä tietoliikenneyhteyksien suhteen merkittäväksi.

Tieto on uusi öljy. Data. The oil of digital Era.
- Economist

Ficolo Oy

Vuonna 2011 perustettu Ficolo Oy on datakeskusyhtiö, joka on erikoistunut palvelemaan IT-yhtiöitä niiden muuntaessaan liiketoimintaansa pilvipalveluiksi. Ficololla on vahva yrittäjätiimi, joka on kannattavasti kasvattanut yhtiötä. 

Ficolo suunnittelee merkittävää datakeskusinvestointia pääkaupunkiseudulle. Päätös uuden datakeskuksen sijainnista on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2018 aikana ja sen ennustetaan olevan käytössä vuoden 2019 aikana.

Taaleri mukana datakeskushankkeessa

Taaleri Datacenter Ky omistaa tasaosuuksin yhdessä Pontos Oy:n kanssa enemmistön Ficolosta. Taaleri Datacenter Ky ja Pontos ovat suunnitelleet investoivansa merkittävästi omaa pääomaa pääkaupunkiseudun datakeskushankkeeseen. Lisäksi Ulvilan datakeskusta tullaan kehittämään.

Sijoitus Taaleri Datacenter Ky:hyn ("Kohdeyhtiö") ja edelleen Ficoloon tehtiin välillisesti merkitsemällä Kohdeyhtiön yhden yhtiömiehen (Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. 

→ Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Lue lisää

  

Taalerin asiantuntija

Pekka Samuelsson

Pekka Samuelsson

Sijoitusjohtaja

+358 50 523 5834
pekka.samuelsson@taaleri.com