Afrikka-rahastot

Afrikka II -rahaston voitonjakolainat

VOITONJAKOLAINAN YLEISKUVA

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Sijoittajan tietopaketista.

TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N VOITONJAKOLAINAT

Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky laskee liikkeelle voitonjakolainat A ja B, joilla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Afrikka Rahasto II Ky:n (”Rahasto”) rahasto-osuuksiin. Rahasto puolestaan sijoittaa varansa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sijaitseviin kiinteistökehityskohteisiin.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan ja voitonjakolainojen tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa. Sijoittajan tuleekin ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustua huolellisesti Taaleri Afrikka rahasto II Omistajat Ky:n voitonjakolainojen 29.12.2016 päivättyyn tarjousesitteeseen ja erityisesti sen sisältämiin Rahaston ehtoihin ja riskeihin.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

KENELLE JA MIKSI

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun rahastoon, jonka toimikausi on jopa 10 vuotta pitkä, ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston tekemät sijoitukset eivät osoittaudu onnistuneiksi, niin Rahasto ei pysty maksamaan tuottoa tai lainapääomaa takaisin sijoittajille osittain tai kokonaan.

TIETOA TUOTTEESTA

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa (A- tai B-sarjaa). Minimisijoitus A-sarjan voitonjakolainassa on 50 000 euroa ja B-sarjan voitonjakolainassa 5 000 euroa.

Afrikka II A-sarjan voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperin nimi
Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky:n A-sarjan voitonjakolaina
ISIN
FI4000233044
Arvopaperityyppi
Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta
Euro
Liikkeeseenlaskija
Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky
Rahaston hoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä
50 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta
100 %
Merkintäpalkkio
2 % merkinnän nimellisarvosta
Korko
Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu
Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
Lainan pääoman takaisinmaksu
Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain liikkeeseenlaskijan päätöksellä
Eräpäivä
Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Afrikka Rahasto II Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet
Lainalla kerätyt varat liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Afrikka Rahasto II Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika
31.1.2017 – 29.12.2017
Merkintöjen hyväksyminen
Joka toisen viikon perjantai alkaen 17.2.2017
Sarjan koko
10 045 000 euroa

SIJOITUSKOHTEIDEN PALKKIOT

Taaleri Afrikka Rahasto II Merkintäpalkkio
2 % sijoitussitoumuksen määrästä
Taaleri Afrikka Rahasto II Hallinnointipalkkio
2,5 % p.a. rahaston arvosta
Taaleri Afrikka Rahasto II Tuottopalkkio
25 % rahaston tuottojen ja kulujen positiivisesta erotuksesta
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio
0,20 % p.a. rahaston arvosta

HINTA KALENTERIVUODEN LOPUSSA

31.12.2017
97,662808
31.12.2018
96,963905

Afrikka II B-sarjan voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperin nimi
Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky:n B-sarjan voitonjakolaina
ISIN
FI4000233051
Arvopaperityyppi
Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta
Euro
Liikkeeseenlaskija
Taaleri Afrikka Rahasto II Omistajat Ky
Rahaston hoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä
5 000 euroa, merkintäsumma maksetaan kerralla merkittäessä
Lliikkeeseenlaskuhinta
100 %
Merkintäpalkkio
2 % merkinnän nimellisarvosta
Korko
Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu
Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
Lainan pääoman takaisinmaksu
Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain liikkeeseenlaskijan päätöksellä
Eräpäivä
Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Afrikka Rahasto II Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet
Lainalla kerätyt varat liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Afrikka Rahasto II Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika
31.1.2017 – 29.12.2017
Merkintöjen hyväksyminen
Joka toisen viikon perjantai alkaen 17.2.2017
Sarjan koko
2 520 000 euroa

SIJOITUSKOHTEIDEN PALKKIOT

Taaleri Afrikka Rahasto II Merkintäpalkkio
2 % sijoitussitoumuksen määrästä
Taaleri Afrikka Rahasto II Hallinnointipalkkio
3,0 % p.a. rahaston arvosta
Taaleri Afrikka Rahasto II Tuottopalkkio
25 % rahaston tuottojen ja kulujen positiivisesta erotuksesta
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio
0,20 % p.a. rahaston arvosta

HINTA KALENTERIVUODEN LOPUSSA

31.12.2017
97,412808
31.12.2018
98,628224