26.06.2017

Osakemarkkinoille on tarttunut defensiivinen moodi

Samu Lang

Johtaja, strategia ja kehitys

Maailman osakemarkkinat ovat nousseet vuoden vaihteesta, mutta tuottoerot ovat olleet suuria. Euromääräisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat laahanneet jäljessä. Kehittyvät osakemarkkinat ja euroalue ovat tuottaneet suhteessa paremmin. Viimeisen puolentoista kuukauden aikana markkinoille on tarttunut varovainen moodi. Defensiivisemmät laatuyhtiöt ovat kehittyneet arvoyhtiöitä ja finanssisektoria paremmin. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys on samalla jämähtänyt paikalleen, eikä selvää suuntaa ole ollut. Raaka-aineiden hintojen lasku, inflaatio-odotusten alentuminen ja edellisistä seurannut korkojen lasku ovat lisänneet epävarmuutta. Uskomme kehityksen olevan väliaikaista. Saksan 10 vuoden korko osoittaa käänteen merkkejä ja öljyn hinnan lasku on rauhoittunut. Talousdata on edelleen vahvaa ja yhtiöiden tuloskehitys on vahvistumassa etenkin euroalueella.

Euron suurin vahvuus on tällä erää ohi

Euro on vahvistunut selvästi Yhdysvaltojen dollaria vastaan alkuvuoden aikana. Suhteellisesti vahvistuva talouskasvu ja yritysten paraneva tuloskehitys ovat lisänneet sijoittajien luottamusta yhteisvaluutta-aluetta kohtaan. Öljyn hinnan lasku ja pidempien markkinakorkojen alamäki Yhdysvalloissa on myös osaltaan tukenut euron kehitystä dollaria vastaan. Uskomme euron suurimman vahvuuden olevan lyhyellä aikavälillä ohi. Öljyn hinnan vakautuminen ja markkinakorkojen laskun pysähtyminen yhdistettynä US-keskuspankin koronnostoihin tukee dollarin kehitystä suhteessa euroon.
 

Samu Lang

Johtaja, strategia ja kehitys