06.03.2015

Riskinotto kannattaa edelleen

Samu Lang

Johtaja, strategia ja kehitys

Sijoitusmarkkinat ovat omaisuuslajista riippumatta kehittyneet suotuisasti vuoden vaihteen jälkeen. Osakekurssit ovat nousseet ja suurin osa korkosijoituksista tuottanut vahvasti riskipreemioiden kaventuessa edelleen. Painotamme edelleen osakesijoituksia allokaatiosalkuissa. Osakeluokan sisällä olemme siirtyneet yhä vahvemmin euroalueelle.


Uskomme, että euroalueen suhteellinen tuotto muihin markkina-alueisiin nähden paranee selvästi. Hinnoittelu on selvästi Yhdysvaltoja edullisempi, euron heikkous tukee talouskasvua ja EKP:n toimet pitävät korkotasot historiallisen alhaalla.


Euroalueen sisällä olemme samalla muuttaneet strategiaamme hieman opportunistisemmaksi. Olemme ostaneet salkkuun hyvin edullisesti hinnoiteltua öljysektoria ja EKP:n toimista vahvasti hyötyviä Italian osakemarkkinoita. Korkopuolella painotamme euroalueen korkeamman tuottotason yrityslainoja ja reunamaiden valtioiden lainoja.

Samu Lang

Johtaja, strategia ja kehitys