13.02.2017

Bonsdorff ja Lehdonvirta Taaleri Energian sijoituskomitean jäseniksi

Taalerin syyskuussa 2016 perustama Taaleri Energia -liiketoimintasegmentti on nimittänyt riippumattoman neuvoa-antavan sijoituskomitean. Komitean jäseniksi on nimetty Juhani Bonsdorff ja Herkko Lehdonvirta.

”Sijoitustoimintaamme sparraavan komitean molemmilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus kansainvälisistä energiainvestoinneista. Taaleri Energia on suomalaisessa mittakaavassa ainutlaatuinen avaus uusiutuvan energian globaaleille markkinoille. Tarvitsemme siksi myös vahvan ja osaavan ulkopuolisen sijoituskomitean arvioimaan sijoitusaihioidemme laatua”, Taalerin energialiiketoimintasegmentin johtaja Kai Rintala toteaa.

Bonsdorff perusti pääomasijoitusyritys EQT Partnersin Suomen infrastruktuuritoiminnon vuonna 2008 ja johti sen toimintaa Suomessa ja Baltiassa vuoteen 2015 saakka. Aikaisemmin Bonsdorff on työskennellyt osakkaana Mandatumilla ja liikkeenjohdon konsulttina McKinseyllä.

Lehdonvirta on Greenfield Consultingin omistaja. Hänellä on 35 vuoden kokemus kansainvälisten energiahankkeiden johtamisesta, teknisestä suunnittelusta ja rahoituksesta. Vuodesta 1999 lähtien Lehdonvirta on toiminut Private Energy Market Fundin toimitusjohtajana ja vuodesta 2010 Dragon Capitalin hallinnoiman Kaukoidän uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen sijoittavan rahaston investointikomiteassa.

Taaleri Energian hankkeiden pääomittamista varten on kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa perustettu Taaleri Aurinkotuuli -rahasto, jonka varainhankinta on parhaillaan käynnissä. Taalerin kumppaneina uusiutuvan energian hankkeissa ovat esimerkiksi Wärtsilä ja ABB, joilla on vahva teknologinen osaaminen sekä aurinko- että tuulivoimarakentamisessa.

”Tavoitteemme on lähivuosina sijoittaa uusiutuvan energian hankkeisiin noin 1,5 miljardia euroa. Ammattimaisen sijoitustiimin ja maailmanluokan kumppaneiden lisäksi myös hankkeiden syvällinen ja riippumaton arviointi on avainasemassa sijoitusten onnistumisen kannalta. Uskon Juhanin ja Herkon tuovan Taaleri Energialle merkittävästi lisäarvoa sijoituskomitean jäseninä”, Rintala sanoo.


Taaleri Oyj

Viestintä


Lisätietoja:


Kai Rintala, johtaja, energialiiketoimintasegmentti, puh. 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com