22.05.2017

MikroReinin viimeinen merkintämahdollisuus on käsillä

Saksankielisen Euroopan pienyhtiöihin sijoittavan Erikoissijoitusrahasto Taaleri MikroReinin aloittaessa toimintansa 2.11.2015 ilmoitimme välittömästi rahaston tavoitekooksi 100 miljoonaa euroa, jonka saavuttamisen jälkeen tehtäisiin niin sanottu soft closing eli rahaston koon rajoittaminen rahaston ketteryyden säilyttämiseksi. Rahaston hoidettavat varat ovat kivunneet jo noin 96 miljoonaan euroon, joten tämänhetkisten näkymien perusteella soft closing tehdään Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen päätöksellä siten, että merkintöjä voi tehdä nykyisellä palkkiorakenteella vielä 15.6.2017 klo 13 asti.

MikroRein on toimintansa alusta ylivoimaisesti parhaiten tuottanut suomalainen Eurooppa-osakerahasto.

Todennäköiseltä vaikuttava soft closing tehdään monille asiakkaillemme jo entuudestaan tutulla tavalla. Suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittavaan Erikoissijoitusrahasto Taaleri MikroMarkkaan nimittäin tehtiin rahaston koon rajoittaminen vuoden 2015 kesäkuussa noin 30 miljoonan euron kohdalla. MikroReinin soft closing tehdään samalla menetelmällä kuin MikroMarkassa eli nostamalla merkintäpalkkio 5,0 prosenttiin. Soft closingin jälkeen mahdollisesti tulevat merkintäpalkkiot maksetaan rahasto-osuuden arvoon eli rahasto-osuudenomistajille – ei esimerkiksi Taaleri Rahastoyhtiö Oy:lle. Näin asiakkaat saavat hyödyt mahdollisista soft closingin jälkeisistä lisämerkinnöistä.

MikroRein on toimintansa alusta ylivoimaisesti parhaiten tuottanut suomalainen Eurooppa-osakerahasto. Rahaston tuotto on noin 45,2 % (tilanne 15.5.2017) eli yli 30 prosenttiyksikköä vertailuindeksin tuottoa enemmän (katso kuva).Menestyksen taustalla on ollut sijoitusmarkkinoiden katvealueessa olevan pienyhtiökentän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Erikoissijoitusrahastostatuksen mahdollistama salkun merkittävä keskittäminen on myös ollut keskeisessä roolissa – rahastossa on voitu ottaa voimakasta näkemystä kaikista potentiaalisimmissa kohteissa. Näkemykset ovat pääsääntöisesti osuneet erittäin hyvin kohdilleen.

Käsillä on siis viimeinen kuulutus MikroReinin kyytiin. MikroReiniä voit merkitä oman yksityispankkiirisi tai Taaleri Kaupan kautta.

Salkkuyhtiöille odotetaan merkittävää tuloskasvua myös vuosille 2017 ja 2018, mikä luo edellytyksiä myös tulevalle kehitykselle. Lisäksi salkkuyhtiöiden arvostustaso on monilla mittareilla edelleen edullinen erityisesti kasvunäkymiin nähden. Myös Euroopan asteittainen elpyminen hyödyttää monia pienyhtiöitä. Taalerin sijoitusnäkemys puoltaa teknologiayhtiöitä, ja MikroReinissä onkin yli 30 % sijoituksista IT-sektorissa, jonka rakenteelliset kasvunäkymät ovat hyvin mielenkiintoiset.

Käsillä on siis viimeinen kuulutus MikroReinin kyytiin. MikroReiniä voit merkitä oman yksityispankkiirisi tai Taaleri Kaupan kautta.