22.09.2017

Pääkaupunkiseudulle suunnitellaan 50 miljoonan euron datakeskusta

Finanssitalo Taaleri sekä kiinteistö- ja pääomasijoitusyhtiö Pontos lähtevät yhdessä konesaliyhtiö Ficolon kanssa kehittämään merkittävää datakeskushanketta pääkaupunkiseudulle. Tulevan investoinnin suuruusluokka on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Investoinnin tekee Ficolo Oy, josta Taaleri ja Pontos ovat nyt hankkineet tasaosuuksin noin 80 prosentin osuuden 5,7 miljoonalla eurolla. Toimiva johto omistaa 20 prosenttia Ficolosta.

Pääkaupunkiseudulle suunniteltava datakeskus on laajuudeltaan noin 10 megawattia. Sen palvelut on tarkoitettu dataoperaattoreille ja yrityksille, jotka tarvitsevat joko konesalitilaa omille palvelimilleen tai palvelintilaa pilvipalveluilleen. Investointi pyritään käynnistämään vuoden 2018 alkupuolella. Myös Ficolon nykyistä datakeskusta Ulvilassa tullaan laajentamaan.

Suomi on ihanteellinen paikka datakeskuksille sekä ilmaston, energian saannin että maaperän vakauden vuoksi, mikä alentaa operointikustannuksia.

”Uusi datakeskus rakentuu Ficolon vahvalle osaamiselle ja käytännössä koetellulle palvelukonseptille. Ficolon osto on alku laajemmalle hankkeelle, jossa rakennutamme datakeskuskapasiteettia pääkaupunkiseudulle. Tavoitteenamme on olla merkittävä datakeskus suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Mahdollistamme nykyaikaisen konesalitilan ja kilpailukykyisen serverikapasiteetin palveluoperaattoreille”, Pontoksen toimitusjohtaja Timo Kokkila kertoo.

Ficolo tarjoaa asiakkailleen kaikki globaalien pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat palvelukomponentit laitetilasta ja yhteyksistä huippuluokan tietoturvaratkaisuihin, kustannustehokkaalla tukkuhinnoittelulla.

”Tämä on selkeästi suomalainen hanke, johon toivomme mukaan kotimaisia operaattoreita ja yrityksiä. Sen sijaan, että kukin rakentaa omaa kapasiteettia, keskittäminen uuteen kotimaiseen datakeskukseen tuo kaikille toimijoille synergiaetuja ja vahvistaa suomalaista osaamista”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.

Suomi on ihanteellinen paikka datakeskuksille sekä ilmaston, energian saannin että maaperän vakauden vuoksi, mikä alentaa operointikustannuksia. Lisäksi Suomi sijaitsee optimaalisesti Euroopan ja Aasian välillä ajatellen mannertenvälisiä tietoliikenteen valtaväyliä. Datakeskus täyttää globaalien toimijoiden kriteerit ja vastikään rakennetut C-Lion-merikaapeliyhteydet sekä suunnitteilla oleva Koillisväylän kaapeli varmistavat yhteydet kansainvälisiin yhteyspisteisiin Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Taalerin osalta investoinnissa pyritään hyödyntämään kanssasijoittamisen mallia, jossa Taaleri sijoittaa pääoman yhdessä asiakkaidensa kanssa.

”Rakennettava datakeskus on osa teollista internetiä, mikä on edellytyksenä tulevaisuuden laajojen infrastruktuureiden kehittämiselle. Esimerkkinä tällaisesta ovat liikenneverkon tarvitsemat tietoliikennerakenteet. Datakeskus on myös merkittävä lämmöntuottaja, mikä hyödynnetään energiantuotannossa. Lämmöntuotto on hyvin linjassa Taalerin uusiutuvan energian strategian kanssa”, Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

Taalerin osalta investoinnissa pyritään hyödyntämään kanssasijoittamisen mallia, jossa Taaleri sijoittaa pääoman yhdessä asiakkaidensa kanssa.