24.11.2016

SuoraTyö mukaan Taalerin ekosysteemiin

Työsuhteen hallinnoinnin ja työnvälityksen verkkopalveluja tuottava SuoraTyö ja finanssitalo Taaleri ovat aloittaneet yhteistyön. Taaleri on hankkinut SuoraTyöstä vajaan kymmenen prosentin omistuksen.

”Yhteistyön alustana on ekosysteemi, johon kuuluu ansainnan, omistamisen ja sijoittamisen sekä muutoin rahaliikenteen piirissä toimivia yrityksiä. SuoraTyö edustaa tässä toimijaa, joka edesauttaa tekemättömän työn ja tekijän kohtaamisessa alentamalla työllistämisen ja työllistymisen kynnystä. Ekosysteemi mahdollistaa työllä ansaitun rahan sijoittamisen tai vaikkapa ohjaamisen laskujen maksuun”, Taalerin varatoimitusjohtaja Karri Haaparinne sanoo.

SuoraTyö perustettiin 2011 yksinkertaistamaan yksityishenkilöiden välillä tapahtuvien työsuhteiden hallinnollisia velvoitteita. Yhtiön verkkopalvelun kautta maksetaan nykyisellään yli 100 000 työtunnin palkat kuukaudessa. Palvelua ollaan laajentamassa myös yritysten ja muiden organisaatioiden maksamiin palkkoihin.

”Yksityishenkilöiden suurimpia syitä teettää työ pimeästi on työsuhteeseen liittyvän byrokratian vaikeus. Pimeänä maksetuista palkoista koituu valtiolle vuosittain 500 miljoonan euron suora verotulon menetys. Olemme kehittäneet verkkopalvelun, jonka avulla työnantajana toimiva yksityishenkilö voi hoitaa työsuhteeseen liittyvän monimutkaisen byrokratian muutamassa minuutissa”, SuoraTyö Oy:n toimitusjohtaja Jani Laatikainen kertoo.

SuoraTyö on automatisoinut kaikki palkanmaksuun liittyvät maksut tapahtuvaksi yhdellä verkkomaksulla. Palvelun hinta on yksi prosentti palkkasummasta, maksimissaan vajaat kymmenen euroa, mikä on markkinoiden edullisin palvelumaksu.

Palvelu huolehtii lakisääteisten maksujen ja ilmoitusten välittämisestä työntekijän lisäksi Verohallinnolle ja Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) sekä eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiölle. Työntekijälle kertyy siis myös pienistä työsuoritteista eläketurvaa.

SuoraTyön kautta toteutetussa työsuhteessa työntekijällä on automaattisesti myös tapaturmavakuutus. Vakuutusturvaa voidaan lisäksi laajentaa vapaaehtoisella vastuuvakuutuksella. Palvelun vakuutusinnovaatiot liittyvät turvan kohdentumiseen tehtyihin työtunteihin ilman korkeita minimimaksuja. Palvelu on hallinnollisessa kattavuudessaan ja joustavuudessaan ensimmäinen Suomessa.

”Työskentelyn ja opiskelemisen limittäminen sekä tilapäinen työskentely myös eläkkeellä ovat lisääntyneet. Lyhyissä työsuhteissa turvaverkot jäävät usein hatariksi. Tavoitteenamme on, että lyhytkin työ kannattaa aina. Se tehdään työsopimuksella ja työehtoja noudattaen. Palvelun avulla myös työ ja tekijä löytävät toisensa”, Laatikainen kuvaa.

SuoraTyön yhteistyökumppaneina vakuutusturvassa ovat keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera ja keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Fennia. Etera on myös osakas. Teknologiakumppanina on Lenovo, jonka kanssa SuoraTyö kehittää työllistämisen, työllistymisen ja työn monimuotoisen tekemisen digitalisointia.

Taalerin ympärille muodostuvaan ekosysteemiin kuuluvat vertaislainayhtiö Fellow Finance, osakeanalyysejä ja sijoitusinformaatiota tuottava Inderes, joukkorahoitusyhtiö Invesdor sekä kuluttajien laskujen hallinnointi- ja maksatuspalvelu Laskuni.fi.

”Ekosysteemiin kuuluvat yritykset ja palvelut muodostavat verkoston, joka tarjoaa asiakkaille monipuolisia mahdollisuuksia ansaita, omistaa, sijoittaa ja käyttää rahaa. Palvelut auttavat asiakkaita sekä hallinnoimaan rahojensa liikkeitä että saamaan niille tuottoa verkostossa”, Karri Haaparinne määrittelee.