11.10.2017

Taaleri myy ensimmäisen metsärahastonsa metsäalueet AXA:lle

Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoiman Taaleri Metsärahasto I Ky:n myynnistä on tehty sitova sopimus AXA IM Real Assetsin hallinnoimien yhtiöiden kanssa. Kauppa on määrä saattaa voimaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Taaleri kirjaa kaupan toteutuessa noin 2,7 miljoonan euron nettotuottopalkkion.

Taaleri Metsärahasto I Ky omistaa Suomessa kokonaispinta-alaltaan yli 14 000 hehtaarin metsätilat, joissa metsämaan määrä on noin 12 500 hehtaaria. Taaleri perusti rahaston vuoden 2012 lopulla ja rahastoon on sijoittanut 140 sijoittajaa.

”Taalerin ensimmäinen metsärahasto perustettiin noin viisi vuotta sitten ja rahaston sijoittajille realisoituva tuotto ylittää selvästi odotukset nyt tehtävän kaupan myötä. Uskomme vahvasti, että metsät saavat hyvän ja pitkäaikaisen omistajan AXA:sta”, sanoo Taalerin metsäsijoituksista vastaava Jyrki Ketola.