11.10.2017

Taaleri nostaa koko vuoden tulosennustettaan

Taaleri Oyj päivittää arviotaan vuoden 2017 tuloskehityksestä ylöspäin. Taaleri-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2017 yli 30 prosenttia liikevaihdosta. Aiemman tulosohjauksen mukaan koko vuoden liikevoittoprosentin arvioitiin ylittävän 25 prosenttia. Taaleri-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli noin 40 prosenttia liikevaihdosta.

”Yhtenä tulosta parantavana tekijänä on juuri sovittu kauppa, jolla myymme ensimmäisen metsärahastomme metsäalueet. Lisäksi kehitys Varainhoidossa on ollut muutenkin vahvaa. Hyvin menestyneet pääomarahastot ja sijoitusrahastojen vahva kehitys ovat kasvattaneet varainhoidon tuottoja”, Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

Taalerin tulosohjaus määritellään Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymien taloudellisten tavoitteiden avulla. Liikevoittotavoitteen lisäksi muut taloudellisia tavoitteita kuvaavat tunnusluvut ovat: omavaraisuusaste yli 30 prosenttia ja oman pääoman tuotto pitkällä aikavälillä yli 15 prosenttia. Segmenttikohtaiset kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa.