10.10.2017

Taaleri rahoittamaan Saksan suurinta geotermistä sähköntuotantolaitosta

Finanssitalo Taaleri lähtee rahoittamaan Saksan suurinta geotermistä energiaa hyödyntävää sähköntuotannon hanketta. Münchenin eteläpuolelle Ickingin kuntaan suunnitellulla hankkeella on porauslupa ja poraukset voidaan aloittaa.

”Taalerilla tämä hanke on osa laajempaa strategista kokonaisuutta. Olemme panostaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa uusiutuvaan energiaan jo usean vuoden ajan, ensin kotimaassa ja nyt myös kansainvälisesti. Geoterminen energia on uusi ja kiinnostava aluevaltaus, johon olemme hakeneet osaavat kumppanit”, Taalerin varatoimitusjohtaja Karri Haaparinne sanoo.

Hankkeen on kehittänyt paikallinen Erdwärme Bayern. Taaleri tulee vastaamaan rakennusvaiheen oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Projektikehittäjä Erdwärme Bayern jää hankkeeseen vähemmistöomistajaksi.

Hankkeen kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa ja se tulee olemaan kapasiteetiltaan suurin Saksaan tähän mennessä tehty geotermistä energiaa hyödyntävä voimalaitos. Hanke koostuu viidestä porattavasta kaivosta ja näiden päälle rakennettavasta voimalaitoksesta.

”Energialiiketoimintamme hankkeissa suomalainen pääoma hyödyttää kansainvälistä uusiutuvan energian rakentamista ja työskentelee siten myös ilmaston hyväksi. Samalla suomalaisen pääoman työskentelystä näissä hankkeissa saadaan myös kilpailukykyinen tuotto sijoittajille”, Haaparinne kertoo.

Valmistuttuaan arviolta vuonna 2020 laitos pumppaa 150-asteista vettä neljän kilometrin syvyydestä hyödyntäen lämpöenergiaa sähköntuotannossa. Tavoitteiden mukainen sähköntuotantokapasiteetti on 30 MW, mikä vastaa noin 50 000 kotitalouden sähkönkulutusta.

”Meillä on vahva osaaminen geotermisistä hankkeista. Saksan maaperä on ihanteellinen syväporausta ajatellen. Alueella on tehty jo onnistuneita toteutuksia. Hanke ei vaadi mittavia maanpäällisiä rakenteita, vaikka kairaaminen kilometrien syvyyksiin onkin vaativa hanke”, Erdwärme Bayernin toimitusjohtaja Markus Wiendieck toteaa.

Geoterminen energia on uusiutuva sekä hiilivapaa energian lähde. Maan syvyyksissä oleva vesi lämpenee maaperän lämmöstä ja kun pumpatusta vedestä on lämpöenergia hyödynnetty, vesi lasketaan takaisin maan alle uudestaan lämpenemään. Hankkeeseen käytettävä maapinta-ala on energiatuotannon määrään verraten pieni.

Geotermisen energian tuotantolaitoksia on Saksassa useita satoja, joista suurin osa tuottaa lämpöä. Saksan valtio tukee geotermistä sähköntuotantoa pitkällä tuotantotuella, jonka suuruus on tällä hetkellä 252 euroa/MWh 20 vuodeksi. Saksassa ja etenkin Baijerin alueella on monin paikoin hyvin otolliset olosuhteet geotermisen energian tuotannolle; maaperä on pehmeää kalkkikiveä ja kyseisillä alueilla kuuma vesi on valmiina luonnon muovaamissa altaissa noin 3-5 kilometrin syvyydessä.

Taaleri hyödyntää investoinnissa kanssasijoittamisen mallia, jossa Taaleri sijoittaa pääoman yhdessä asiakkaidensa kanssa. Pääoman kerääminen tapahtui jo keväällä, joten hankkeen investoinnit käynnistetään saman tien.

Katso sunnuntain 15.10. Kympin uutisten juttu geotermisistä voimaloista.