01.11.2017

Taaleri Troikka sijoitusrahaston osuudenomistajille

Muutoksia rahaston säännöissä

Rahastoyhtiön hallitus on 30.8.2017 päättänyt muuttaa Taaleri Troikka -sijoitusrahaston sääntöjä seuraavasti:
1 §: Rahaston nimeksi tulee Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Troikka ja englanniksi Taaleri Eastern Europe Value Fund
18 §: Rahaston sijoitusstrategia muuttuu siten, että jatkossa Rahaston varat sijoitetaan pääosin Itä-Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueen arvoyhtiöiden osakkeisiin.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 10.10.2017 ja ne tulevat voimaan 1.12.2017. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Rahastojen säännöt, avaintietoesite sekä rahastoesite ovat saatavilla osoitteesta https://www.taaleri.com/fi/varainhoito/rahastot-ja-salkut. Lisätietoja sääntömuutoksista saa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta 050-5495596.

Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallitus