Taaleri Energia Projektit

Taaleri on sijoittanut asiakkaittensa kanssa uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan ja bioenergiaan. Olemme toteuttaneet kolme tuulivoimarahastoa Suomessa, ja rakentaneet Suomeen merkittävän määrän tuulivoimaa. Taaleri on kasvuyritys, ja uusien energiahankkeiden myötä haluamme kasvaa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Tule mukaan - omistajuus kuuluu kaikille.

Taalerin tuulivoimalat

Taalerin ensimmäinen tuulivoimarahasto investoi yhteensä 36 voimalaa vuosien 2013 ja 2014 aikana Honkajoelle sekä Iihin. Hankkeisiin asennettiin Nordexin N117 2.4 megawatin voimalat 120 metrin tornikorkeudella. Lisäksi voimalat varusteltiin niin kutsutulla kylmän kelin paketilla, jotta ne kykenisivät tuottamaan optimaalisesti myös Suomen talviolosuhteissa. Kyseiset voimalat valittiin vuonna 2013 ”vuoden voimaloiksi”.

Vuonna 2015 Taalerin toinen tuulivoimarahasto jatkoi investointeja Pajukosken ja Kytölän tuulipuistoihin hyödyntäen Vestaksen V126 3.3 MW -tuulivoimaloita. Nämä voimalat varustettiin 137 metrin tornikorkeudella. Kasvaneen roottorin halkaisijan ja tornikorkeuden myötä ne olivat merkittävä kehitysaskel vuosina 2013 ja 2014 asennettuihin tuulivoimaloihin nähden. Tämän jälkeen Taalerin tuulivoimarahasto jatkoi tuulivoimaloiden rakentamista hyödyntäen Nordexin uutta Delta-mallisarjaa Myllykankaan laajennusosaan Iihin sekä Kankaanpäähän, Karvialle, Perhoon, Suomussalmelle ja Pudasjärvelle. Nordexin uusi Nordex N131 3.0 MW on markkinoiden hiljaisin voimala, ja se voidaan varustaa jäätymisenestojärjestelmällä, jolloin tuotanto saadaan pidettyä optimaalisena myös jäätävissä olosuhteissa.


avainluvut

Asennetut tai rakenteille olevat turbiinit

130 kpl

Kokonaiskapasiteetti

371,7 MW

Betonia valettu yhteensä

85 000 m3

Tuulivoimala-alueet

155 hehtaaria