Uusiutuva energia

Taalerin Energia-liiketoimintasegmentti etsii ja kehittää energiainfrahankkeita. Taaleri Energia toimii kansainvälisten energiahankkeiden moottorina. Taalerilla on merkittävää osaamista sekä aurinkoenergia- että tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. Konsernin emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Taalerilla oli vuoden 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4400. Taaleri Oyj:llä on noin 3900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Mukana alusta loppuun

Taaleri Energia toimii aktiivisesti energiainframarkkinoilla etsien uusia sijoitusmahdollisuuksia. Toiminta perustuu elinkaarimalliin, joka alkaa kehityskohteiden etsimisestä ja valinnasta jatkuen aina hankkeiden kehittämisen, rakentamisen ja operoinnin kautta energialaitosten hallittuun alasajoon.

Taaleri Pääomarahastojen perustamien rahastojen ansiosta asiakkaidemme on mahdollista sijoittaa energiainfrahankkeisiin niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Rahastot omistavat hankkeita rakennusvaiheesta lähtien tai ostavat jo tuotannossa olevaa energiainfraomaisuutta.

Kansainvälinen mahdollisuus

Taaleri Energia toimii kansainvälisesti kasvattaakseen potentiaalisten hankemahdollisuuksien määrää teollisen mittakaavan hankkeissa sekä hajauttaakseen riskejä. Perusteellisten analyysien jälkeen ovat valikoituneet markkinat, joilla kykenemme luomaan todellista lisäarvoa. Keskitymme ensisijaisesti löytämään ja kehittämään aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeita, tutkien kuitenkin mahdollisuuksia osallistua perinteisempiin energiantuotantolaitoksiin sekä sähkönjakeluverkkoihin.

Omistajuus kuuluu kaikille

Taaleri Pääomarahastojen avulla luomme asiakkaillemme uusia ja houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa. Rahoitettavat hankkeet ovat tyypillisesti teollisen mittakaavan infrahankkeita, joiden pitkän ajan tuotot ovat vakaita ja ennustettavia.

Vakuuttavaa kokemusta

Perustimme energia-liiketoimintasegmentin vuonna 2016 tarttuaksemme uusiutuvan energian piirissä syntyviin lukuisiin kansainvälisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Eriyttämisen tavoitteena on keskittää energia-alan hankekehitys- ja tekninen osaaminen omaksi liiketoimintakokonaisuudekseen ja mahdollistaa tehokas keino sijoittaa sekä koti- että ulkomaisiin energiainfrahankkeisiin.

Taalerin hallinnoiman tuulivoimasalkun arvo on 600 miljoonaa euroa. Biokaasualan investoinneista irtaannuttiin onnistuneesti vuonna 2016.

Tekninen osaaminen erottaa joukosta

Taaleri Energian hankekehitys- ja tekninen osaaminen tekee siitä erilaisen muihin alan toimijoihin verrattuna. Meillä on syvällistä osaamista esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisesta ja operoinnista arktisissa olosuhteissa.

Taaleri Energia vastaa Taaleri Pääomarahastojen omistaman ja hallinnoiman noin 370 megawatin tuulivoimasalkun hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista. Taaleri Energian osaamista hyödynnetään jatkuvasti myös uusien potentiaalisten hankeaihioiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Vahva kumppaniverkosto

Taaleri Energia tekee tiivistä yhteistyötä ammattitaitoisen ja kansainvälisen kumppaniverkostonsa kanssa. Kumppaniverkostoomme kuuluu niin hankekehittäjiä ja laitetoimittajia kuin energiayhtiöitä ja pääomasijoittajiakin. Olemme valinneet kumppaneita, jotka täydentävät vahvuuksiamme ja jakavat periaatteemme arvon luomisesta syvällisen asiantuntemuksen avulla.