Evästeet

Henkilötietojen ja evästeiden käyttö

Taaleri käsittelee henkilötietoja Suomen henkilötietolain ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Taaleri noudattaa kaikessa toiminnassaan salassapitovelvollisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia.

Lisätietoja henkilötietojen käytöstä saa henkilötietolain mukaisesta tietosuojaselosteesta, joka löytyy Sijoittajan Tietopaketista.

Taalerin verkkopalvelun yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

Yleistä

Taaleri kerää, käsittelee ja analysoi tietoja verkkopalvelun käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkopalvelussa käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi kun on kyse Taaleri Kaupan tai Taaleri Raportoinnin asiakkaista.

Taaleri voi hankkia tällaisia tietoja tarpeen vaatiessa myös kolmansilta osapuolilta.

Tiettyihin Taalerin verkkopalvelun kautta tarjottaviin palveluihin saatetaan soveltaa erilaisia yksityisyyden suojan käytäntöjä.

Mitä tietoja kerätään?

Taaleri kerää ja analysoi muun muassa seuraavia tietoja verkkopalvelussa käyvistä henkilöstä:

· IP-osoite

· Selaintyyppi (Internet Explorer, Firefox jne.)

· Käyttöjärjestelmä (Windows jne.)

· Kirjautumistapa

· Sivut, joilla henkilö on käynyt


Tarkoitus

Taaleri tallentaa tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Taaleri saa tietojen avulla myös kuvan verkkopalvelun kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyy hyödyntämään tietoja verkkopalvelun kehittämisessä.

Taaleri käyttää verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkopalvelussa kävijöiden tarpeita. Tietoja käytetään sijoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palvelujen kehittämiseen.

Kuka tietoja käsittelee?

Taaleri valvoo kerättyä tietoa eikä luovuta sitä sivullisille. Taaleri voi kuitenkin käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä, asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa muihin toimijoihin tai palveluntarjoajiin.

Taaleri ei milloinkaan anna alihankkijoiden käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Taalerin määrittelemiin tarkoituksiin.

Taaleri voi käyttää asiakkaiden verkkopalvelussa antamia tietoja määrättyihin tarkoituksiin kuten luokitteluun, analysointiin ja markkinointiin.

Evästeiden käyttö

Taaleri saattaa kerätä tietoa automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi.

Taaleri käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Taaleri katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Taaleri Kaupan ja Taaleri Raportoinnin käyttö edellyttää istuntokohtaisten evästeiden hyväksyntää. Evästeiden ansiosta voit hoitaa asiointisi yksinkertaisesti ja joustavasti. Evästeet katoavat, kun kirjaudut ulos Taalerin palveluista.

Evästeiden poisto

Ohjeet evästeiden poistoon.