Vihreää
energiaa maan uumenista

Taaleri Georahasto I

Olemme jo pitkään sijoittaneet uusiutuvan energian hankkeisiin Suomessa ja maailmalla. Taaleri Georahasto I sijoittaa geotermiseen energiaan Saksassa.

Taaleri Georahasto I Ky on vaihtoehtorahasto, jonka hoitajana toimii Taaleri Pääomarahastot Oy. Rahasto sijoittaa geotermisen energian tuotantokohteisiin niiden saavuttaessa rakennusvaiheen tai niiden ollessa rakennusvaiheessa. Rahasto ei tee sijoituksia kehityshankkeisiin. Rahasto voi sijoittaa sekä sähköä että lämpöä tuottaviin hankkeisiin.

Rahaston tuotto-odotus perustuu sähkön myynnistä saataviin tuloihin. Saksan valtio maksaa geotermiselle sähköntuotannolle kiinteähintaista korvausta 20 vuoden ajan. Sijoitukseen sisältyy riski poraamisen ja energiantuotannon onnistumisesta.

Geotermisen energian hyödyntäminen

Geoterminen energia on kalenterista ja sääolosuhteista riippumaton, tasainen energianlähde. Sen hyödyntämiseen käytettävä teknologia on kehittynyt viime vuosina merkittävästi hyödyntäen mm. öljynporauksesta saatuja kokemuksia.

Geotermistä energiaa hyödynnetään poraamalla 2-6 km syviä reikiä maankuoren huokoiseen kalkkikivikerrostumaan. Poratuista kaivoista pumpataan maan lämmittämää kuumaa vettä ylös. Kuuma vesi voidaan syöttää joko suoraan kaukolämpöverkkoon tai sähköturbiiniin. Jäähdytetty vesi syötetään toisista kaivoista takaisin maan alle uudestaan lämpenemään.

Nykytietämyksellä ja -teknologialla geotermisen energian globaalista potentiaalista on käytetty vasta 6-7 %.

 

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Taalerin asiantuntijat

Karri Haaparinne

Karri Haaparinne

Toimitusjohtajan sijainen

+358 40 519 0441
karri.haaparinne@taaleri.com

Pontus Oinonen

Pontus Oinonen

Sijoitusjohtaja

+358 40 515 7751
pontus.oinonen@taaleri.com