Vihreää
energiaa maan uumenista

Taaleri Georahasto I

Olemme jo pitkään sijoittaneet uusiutuvan energian hankkeisiin Suomessa ja maailmalla. Nyt voit sijoittaa kanssamme uusimpaan geotermisen energian hankkeeseemme Saksassa.

Taaleri Georahasto I Ky on vaihtoehtorahasto, jonka hoitajana toimii Taaleri Pääomarahastot Oy. Rahasto sijoittaa geotermisen energian tuotantokohteisiin niiden saavuttaessa rakennusvaiheen tai niiden ollessa rakennusvaiheessa. Rahasto ei tee sijoituksia kehityshankkeisiin. Rahasto voi sijoittaa sekä sähköä että lämpöä tuottaviin hankkeisiin.

Georahaston minimisijoitus on 50 000 euroa. Sen tuotto-odotus perustuu sähkön myynnistä saataviin tuloihin. Saksan valtio maksaa geotermiselle sähköntuotannolle kiinteähintaista korvausta 20 vuoden ajan. Sijoitukseen sisältyy riski poraamisen ja energiantuotannon onnistumisesta.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky:n 6.4.2018 päivättyyn tarjousesitteeseen ja Taaleri Georahasto I Ky:n AIFM-lain 12 luvun mukaisiin olennaisiin ja riittäviin tietoihin ja niissä erityisesti riskikuvauksiin.

Geotermisen energian hyödyntäminen

Geoterminen energia on kalenterista ja sääolosuhteista riippumaton, tasainen energianlähde. Sen hyödyntämiseen käytettävä teknologia on kehittynyt viime vuosina merkittävästi hyödyntäen mm. öljynporauksesta saatuja kokemuksia.

Geotermistä energiaa hyödynnetään poraamalla 2-6 km syviä reikiä maankuoren huokoiseen kalkkikivikerrostumaan. Poratuista kaivoista pumpataan maan lämmittämää kuumaa vettä ylös. Kuuma vesi voidaan syöttää joko suoraan kaukolämpöverkkoon tai sähköturbiiniin. Jäähdytetty vesi syötetään toisista kaivoista takaisin maan alle uudestaan lämpenemään.

Nykytietämyksellä ja -teknologialla geotermisen energian globaalista potentiaalista on käytetty vasta 6-7 %.

Taaleri Georahasto I Ky materiaalit

Taaleri Georahasto I on Taalerin toinen geotermiseen energiaan sijoittava sijoitustuote. Tutustu materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. 

→ Sijoitusmuistio
Tarjousesite

 

 

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

 

Taalerin asiantuntijat