Taaleri Oyj:n hallitus

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä.

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

 

Nimi Syntynyt Asema Hallituksessa vuodesta

Peter Fagernäs

1952

puheenjohtaja

2007

Juha Laaksonen 1952 varapuheenjohtaja 2013
Esa Kiiskinen 1963 jäsen 2014

Vesa Puttonen

1966

jäsen

2013

Hanna Maria Sievinen 1972 jäsen 2016
Tuomas Syrjänen 1976 jäsen 2017

Peter Fagernäs, hallituksen puheenjohtaja

Päätoimi: Hermitage & Co Oy, hallituksen puheenjohtaja
Koulutus: OTK

Keskeinen työkokemus:

Pohjola-Yhtymä Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2001-2003
Conventum Oy/Oyj, toimitusjohtaja 1996-1999, hallituksen puheenjohtaja 1999-2002
Merita Pankki Oy, johtokunnan jäsen 1995-1996
Prospectus Oy, toimitusjohtaja 1993-1995
Kansallis-Osake-Pankki, 1977-1993

Muut luottamustoimet:

Oy Hermitage Ab, Hallituksen pj. 2003-
Hermitage & Co Oy, Hallituksen pj. 2003-
Amanda Capital Oyj, Hallituksen jäsen 2007-2011
Winpak Plc, Hallituksen jäsen 2006-2011
AS Trigon Capital, Hallintoneuvoston jäsen 2004-2016
Fortum Oyj, Hallituksen pj 2004-200

Juha Laaksonen, hallituksen varapuheenjohtaja

Päätoimi: Hallitusammattilainen
Koulutus: BA

Keskeinen työkokemus:

Fortum Oyj, useampia johtotehtäviä (viimeisin talousjohtaja) 1979-2012

Muut luottamustoimet:

SATO Oyj, Hallituksen pj. 2007-
Kemira Oyj, Hallituksen jäsen 2007-
TGC-10, Hallituksen jäsen, 2008-2012
Teollisuuden Voima Oyj, Hallituksen jäsen 2004-2010
Neste Oil Oyj, Hallituksen jäsen, 2005-2007

Esa Kiiskinen, hallituksen jäsen

Päätoimi: K-kauppias K-Citymarket Sello, Espoo
Koulutus: Yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus:

K-kauppias, Saija ja Esa Kiiskinen Oy
K-citymarket Sello, Espoo 1.3.2013-
K-supermarket Kontumarket, Helsinki 1996-2013
K-Pirkanpoika, Pirkkala 1994-1996
K-lähikauppa Herkkusuu, Tampere 1991-1994

Muut luottamustoimet:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja 2012-, Hallituksen varapuheenjohtaja 2012-
Kaupan Liitto, Hallituksen jäsen 2008-2012
Perheyritysten liitto, Hallituksen jäsen 2011-2012
Kesko Oyj, Hallituksen puheenjohtaja 2012-, Hallituksen jäsen 2009-2012
K-kauppiasliitto ry, Hallituksen puheenjohtaja 2008-2012
Saija ja Esa Kiiskinen Oy, Hallituksen puheenjohtaja 1995-

Vesa Puttonen, hallituksen jäsen

Päätoimi: Rahoituksen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Koulutus: KTT

Keskeinen työkokemus:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen professori 2001-
Conventun Rahastoyhtiö, toimitusjohtaja 1999-2001
Helsinki Exchanges, johtaja 1998-1999
Helsingin kauppakorkeakoulu, opettaja ja tutkija 1993-1998

Muut luottamustoimet:

NASDAQ OMX Nordic Foundation säätiö, Hallituksen jäsen 2012-
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Hallituksen jäsen 2012-
SM-Liiga Oy, Hallituksen jäsen 2012-
Pörssisäätiö, Hallituksen jäsen 2011-
Taalerin Omaisuudenhoito Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2010-2013
Rocla Oyj Hallituksen jäsen (Hallituksen pj. 2008) 2007-
Valtion eläkerahasto, Sijoitustoimikunnan jäsen 2003-
Oras Invest Oy Hallituksen jäsen 2003-
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Tutkimusneuvoston jäsen 2005-2010
Sampo Rahastoyhtiö Oy, Hallituksen jäsen 2008-2009
Orion Oyj, Hallituksen jäsen 2004-2009
Privanet Capital Oyj, Hallituksen jäsen 2006-2008
Arvo Omaisuudenhoito Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2005-2008
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahasto Sijoitustoimikunnan jäsen 2002-2008
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) Sijoitustoimikunnan jäsen 2004

Hanna Maria Sievinen, hallituksen jäsen

Päätoimi: Itsenäinen neuvonantaja, 2014–
Koulutus: KTM, MA in International Business

Keskeinen työkokemus:

Itsenäinen neuvonantaja, 2014–
Useita johtotehtäviä Suomessa, Intiassa ja Saksassa, Nokia 2000-2014
Skandinaviska Enskilda Banken, 1999–2000
Investment Banking & Corporate Finance, Enskilda Securities, 1997–1999

Muut luottamustoimet:

PrivacyAnt Oy, Hallituksen jäsen 2017-
Veikkaus Oy, Hallituksen jäsen 2017-
Suomen Rahapaja Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2015-2018
Suomen Rahapaja Oy, Hallituksen jäsen 2012-2015
Cinia Group Oy, Hallituksen jäsen 2015-2018
FRV Oy, Hallituksen jäsen 2015-
Koskitukki Oy, Hallituksen jäsen 2015-
Light Cognitive Oy, Hallituksen jäsen 2015-

Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen

Päätoimi: Futurice Oy, toimitusjohtaja
Koulutus: Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikka. Diplomi-insinööri.

Keskeinen työkokemus:

Futurice Oy, toimitusjohtaja 2008-
Futurice Oy, Liiketoimintajohtaja 2003-2008
Futurice Oy, Osakas; liiketoiminnan kehitys 2001-2002
Teknillinen korkeakoulu, Elektroniikan valmistustekniikka, 1999–2000

Muut luottamustoimet:
Fira, Hallituksen jäsen 2015-