Rakenne Taaleri-ryhmä

Taaleria johdetaan kolmen liiketoimintasegmentin kautta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia.