Osakehistoria

Osakesarjojen yhdistäminen tammikuu 2016

Taaleri Oyj:n kaksi osakesarjaa yhdistettiin. Kaupparekisteriin on 28.1.2016 merkitty A-sarjan 13 637 049 osakkeen sekä jo aiemmin kaupankäynnin kohteena olleiden B-sarjan 14 713 571 osakkeen muunto yhdeksi osakesarjaksi ja oikeuksiltaan samanlaisiksi. Muunnon jälkeen Taaleri Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 28 350 620, joten osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä osakkeiden lukumäärä ei muuttunut. Uusi osakesarja on ollut kaupankäynnin kohteena kaupankäyntitunnuksella TAALA perjantaista 29.1.2016 alkaen.

A-osakkeiden konvertointi B-osakkeiksi huhtikuu 2015

Taaleri Oyj:n listaamattomista A-osakkeista listatuiksi B-osakkeiksi muunnetut uudet B-osakkeet (2.297.400 kpl) merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2015. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi perjantaina 24.4.2015.

Osakeanti maaliskuu 2015

Taaleri järjesti suunnatun osakeannin Vakuutusosakeyhtiö Garantia kaupan osittaiseksi rahoittamiseksi. Osakeannin merkintäaika oli 2.3-13.3.2015, mutta osakeanti keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi 9.3.2015. Osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti ja Taaleri keräsi uusia pääomia 23,2 miljoonaa euroa. Uusia B-sarjan osakkeita laskettiin liikkeelle 3,2 miljoonaa kappaletta. Uusia osakkeenomistajia Taaleri sai 500 ja kokonaisomistaja määrä meni jo yli 1500.

Osakeannin jälkeiset osakemäärät ovat seuraavat:

  • A-sarja: 16 365 416
  • B-sarja: 11 985 204
  • Yhteensä: 28 350 620

Osakkeen split helmikuu 2015


Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.2.2015, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annettiin siten 12 290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta.

Osakeanti toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellyttänyt osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 16.2.2015 ja ne tuottivat osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään pörssin sulkeuduttua 16.2.2015 ja osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi tiistaina 17.2.2015.

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 19.2.2015 kokouksessaan mitätöidä yhtiön hallussa olleet 21 400 kpl A-osakkeita. Mitätöinti rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.2.2015.

Osakeannin ja mitätöinnin jälkeiset uudet osakemäärät ovat seuraavat:

  • A-sarja: 16 365 416
  • B-sarja: 8 785 204

 

Lyhenne, B-osake

TAALB

ISIN-koodi

ISIN FI4000062195

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Finland-markkinapaikalla

24.4.2013

Osakkeiden määrä 24.4.2015 lähtien

14.068.016 A-osaketta

14.282.604 B-osaketta

Äänioikeus per osake Yhtiökokouksessa

A-osake: 20 ääntä

B-osake: 1 ääni

Osakepääoma

125.000 euroa

Markkinatakaaja

Svenska Handelsbanken, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki

 

Taaleri Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.