Osakeannit

Taaleri Oyj (aiemmin Taaleritehdas Oyj) on laskenut liikkeeseen viime vuosina osakeanteja ja joukkovelkakirjalainan. Niitä koskevat tiedot ja asiakirjat löytyvät kunkin liikkeeseen laskun osiosta.

Osakeanti 2015

Taaleritehdas Oyj:n (28.1.2016 alkaen Taaleri Oyj) hallitus on päättänyt Taaleritehtaan suunnatun osakeannin keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta siten, että merkintäaika päättyi 9.3.2015 klo 16.30. Annin ehtojen mukaan merkintäaika olisi päättynyt viimeistään 13.3.2015.

Osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti ja uusia osakkeita laskettiin liikkeelle 3 200 000 kappaletta. Uusia osakkeenomistajia Taaleritehdas sai 500. Uusia pääomia Taaleritehdas keräsi annilla 23,2 miljoonaa euroa.
 

Taaleritehtaan osakeannin materiaalit
→  Taaleritehdas Oyj Esite (pdf)
→  Taaleritehdas Oyj Osakeanti ehtotiivistelmä (pdf)

Taaleritehtaan tilinpäätökset
→  Tilinpäätös 2014 (pdf)
→  Tilinpäätös 2013 (pdf)
→  Taaleritehtaan yhtiöjärjestys

Taaleritehtaan vuosikertomukset
→  Taaleritehtaan vuosikertomus 2014
→  Taaleritehtaan vuosikertomus 2013
→  ​​​​​​​Analyytikko Sauli Vilenin raportti (pdf)

Garantian tilinpäätökset
→  ​​​​​​​Garantian tilinpäätös 2014
→  ​​​​​​​Garantian tulostiedote 2014
→  ​​​​​​​Garantian vuoden 2013 tilinpäätös

Asiakasanti kevät 2013

Taaleritehdas Oyj:n (28.1.2016 alkaen Taaleri Oyj) missiona on edistää suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme aktiivisesti osallistua pääomamarkkinoiden kehittämiseen ja tehdä omistajuudesta arvon ja ylpeyden aiheen. Taaleritehdas näyttää itse konkreettisesti esimerkkiä: suuntaamme annin omille asiakkaillemme ja sen jälkeen harkitsemme listautumista Helsingin Pörssin First North-listalle. Yhteisellä voimalla voimme vaikuttaa ja tuoda uutta kulttuuria suomalaiseen omistamiseen.


Taalerin suunnatun asiakasannin materiaalit:
→  ​​​​​​​Taaleritehdas Oyj Esite (pdf 1MB)
→  ​​​​​​​Esitteen 18.3.2013 täydennysliite 19.3.2013 (pdf)
→  ​​​​​​​Korjausliite Finanssivalvonnan hyväksymään 18.3. päivättyyn Esitteeseen (pdf)

→  ​​​​​​​Tilinpäätös 2012 (pdf 1,4MB)
→  ​​​​​​​Tilinpäätös 2011 (pdf 1,1MB)

→  ​​​​​​​Markkinointiesite: Taaleritehtaan Tarina (pdf 1,4MB)
→  ​​​​​​​Suunnatun asiakasannin ehdot (pdf 289 kb)