Taaleri sijoituskohteena

Kaupankäynti Taalerin osakkeella alkoi 24.4.2013 First North Finland-markkinapaikalla. 1.4.2016 alkaen emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Kaupankäyntitunnus Taalerin osakkeille on TAALA ja toimialaluokitus on "Rahoitus".

Taaleri Oyj lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj ja Ficolo Oy. Fellow Finance tarjoaa vertaislainapalveluja ja Ficolo Oy kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli kesäkuun 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 6,0 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4600. Taaleri Oyj:llä on noin 4100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.