Taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuusvaatimukset huomioiden.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-12/2018 1-12/2017 Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut      
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 52,0 48,9  
Liikevaihto, milj. euroa 72,5 81,0  
Liikevoitto, milj. euroa 23,9 27,6  
Liikevoitto, % 33,0 34,1 >20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 21,6 21,8  
Oman pääoman tuotto, % 18,9 21,8 >15,0
       
Taseen tunnusluvut      
Omavaraisuus, % 51,4 46,3 >30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 186,0 251,2 >150,0
       
Osakekohtaiset tunnusluvut      
Tulos/osake, euroa 0,76 0,76  
Oma pääoma/osake, euroa 4,26 3,73  
Osakkeen päätöskurssi, euroa 7,10 10,35  
       
Muut tunnusluvut      
Kulu/tuotto-suhde 67,0 66,2  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 183 175  
Markkina-arvo, milj. euroa 201,0 293,0  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 5,7 5,6  
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,5