Taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Taaleri pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeus-luvan päättyminen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 PItkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut        
Liikevaihto, milj. euroa 35,2 38,7 81,0  
Liikevoitto, milj. euroa 12,4 15,6 27,6  
Liikevoitto, % 35,1 40,3 34,1 >20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 9,4 12,5 21,8  
Oman pääoman tuotto*, % 17,4 26,2 21,8 >15,0
         
Taseen tunnusluvut        
Omavaraisuus, % 48,3 46,7 46,3 >30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 178,1 272,9 251,2 >150,0
         
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, euroa 0,32 0,44 0,76  
Oma pääoma/osake, euroa 3,84 3,44 3,73  
Osakkeen päätöskurssi, euroa 10,00 9,20 10,35  
         
Muut tunnusluvut        
Kulu/tuotto-suhde 65,1 59,9 66,2  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskim. 177 175 175  
Markkina-arvo, milj. euroa 283,1 260,4 293,0  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 6,0 5,3 5,6  

* annualisoitu