Taloudelliset tavoitteet

Taalerin hallitus on vahvistanut liikevoittotavoitteeksi vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat huomioiden.

Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma 2017 H1 2016 Tavoite 2017 Tavoite 2016

Liikevoitto, milj. euroa

15,6

16,3

-

-

Liikevoitto %

40,3

27,0

> 20,0

> 15,0

Tulos verojen jälkeen, milj. euroa

12,5

12,8

-

-

Oman pääoman tuotto %

26,2 %

13,4

> 15,0*

> 15,0*

Omavaraisuus %

46,7 %

44,0

> 30,0

> 30,0

Ryhmän vakavaraisuus % 272,9 % 268,9 > 150,0 > 150,0

*Pitkällä aikajänteellä