Taloudelliset tavoitteet

Taalerin hallitus vahvistaa uudeksi liikevoittotavoitteeksi vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.


Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat huomioiden.


Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma

2016

2015

Tavoite 2016

Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa

16,3

20,1

-

Operatiivinen liikevoitto %

27,0

34,4

> 15,0

Operatiivinen tulos verojen jälkeen, milj. euroa

12,8

16,8

-

Operatiivinen oman pääoman tuotto %

13,4

24,9

> 15,0*

Omavaraisuus %

44,0

44,8

> 30,0

Ryhmän vakavaraisuus %268,9 259,2 > 150,0

*Pitkällä aikajänteellä