Taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Taaleri pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeus-luvan päättyminen.

Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma 2017 2016 2H2017 2H2016 Tavoite
Liikevoitto, milj. euroa 27,6 16,3 12,0 4,6 -
Liikevoitto, % 34,1 27,0 28,4 17,1 >20,0
Tilikauden voitto, milj. euroa 21,8 12,8 9,3 3,6 -
Oman pääoman tuotto, % 21,8 13,4 18,2* 7,9* >15,0**
Omavaraisuus, % 46,3 44,0 46,3 44,0 >30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 251,2 268,9 251,2 268,9 >150,0
Segmenttien taloudelliset tavoitteet          
Hallinnoitavien varojen kasvu, % 16,5 23,1 10,7* 27,5* >15,0
Bruttovakuutusmaksutulon kasvu, % 24,7 21,9 16,8 21,6 >15,0

*annualisoitu
**pitkällä aikajänteellä