Taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-6/2018 1-6/2018 2018 Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut        
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 24,5 26,9 52,0  
Liikevaihto, milj. euroa 30,9 35,2 72,5  
Liikevoitto, milj. euroa 6,4 12,4 23,9  
Liikevoitto, % 20,6 35,1 33,0 >20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 4,8 9,4 21,6  
Oman pääoman tuotto *, % 8,0 17,4 18,9 >15,0
         
Taseen tunnusluvut        
Omavaraisuus, % 48,9 48,3 51,4 >30,0
Ryhmittymän vakavaraisuus, % 194,6 178,1 186,0  
         
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, euroa 0,18 0,32 0,76  
Oma pääoma/osake, euroa 4,22 3,84 4,26  
Osakkeen päätöskurssi, euroa 7,00 10,00 7,10  
         
Muut tunnusluvut        
Kulu/tuotto-suhde 79,5 65,1 67,0  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 185 177 183  
Markkina-arvo, milj. euroa 198,1 283,1 201,0  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 6,6 6,0 5,7  
Takauskanta, mrd. euroa 1,6 1,6 1,7  

*annualisoitu

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu