Toimitusjohtajalta

Yhtiömme tulos pysyi hyvällä tasolla myös vuoden 2018 aikana. Taalerin vuoden 2018 liikevoittoprosentti 33 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,76 euroa olivat edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski hieman loppuvuoden heikon osake- ja korkomarkkinan johdosta ja oli 72,5 milj. euroa. Varainhoito-liiketoimintasegmentin liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla 16,8 (16,7) milj. eurossa ja liikevoittoprosentti vahvistui ollen 35. Parantunut liikevoitto johtui pääosin alemmista muuttuvista henkilöstökuluista. Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 33 prosenttia 13,0 (9,8) milj. euroon maksutulon kasvun, alhaisina pysyneiden korvauskulujen ja kasvaneen takauskannan ansi-osta. Taaleri Energian hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Tammikuussa 2019 Taaleri Energia ja Masdar allekirjoittivat aiesopimuksen yhteisen kehitysyhtiön perustamisesta. Energia-liiketoimintasegmentti etsii jatkuvasti uusia sijoitusmahdollisuuksia kansainvälisillä uusiutuvan energian inframarkkinoilla. Tasesijoitus-segmentin suurin tulosparannus tuli Fellow Financen listauksen myötä.

Vuosi sisälsi useita onnistumisia ja osakkuusyhtiö Fellow Financen listautuminen on hyvä esimerkki niistä. Taaleri on ollut osana yhtiön tarinaa vuodesta 2015. Olemme uskoneet rahoitusmarkkinan muuttuvan voimakkaasti ja koimme Fellow Financen olevan selvästi yksi edelläkävijöistä. Tämä näkemys osoittautui oikeaksi.

Vuosi sisälsi valitettavasti myös vastoinkäymisiä. Taaleri Georahasto Ky teki sijoituspäätöksen Baijerin osavaltiossa sijaitsevaan Höhenrainin geoenergiavoimalaitoshankkeeseen. Hankkeen tuotantokapasiteetti osoittautui kuitenkin koeporauksessa riittämättömäksi ja hankkeesta tuli näin kaupallisesti toteutuskelvoton.

Taaleri on koko historiansa ajan ollut kasvuyhtiö, meidän tulee luoda rohkeasti uutta löytääksemme sijoituskohteita ja kasvaaksemme markkinoita nopeammin. Toimintaamme tukee rahoituksen järjestelyyn liittyvä megatrendi. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa pääomia tarvitsevat yrittäjät, yritykset ja uusien liiketoimintamallien kehittäjät hakevat pääomia suoraan erilaisten finanssitoimijoiden kautta pääomamarkkinoilta. Tämä luo monipuolista kysyntää rahoituksen erityisosaamiselle. Tällaisesta suorasta rahoitustoiminnasta Taalerilla on useita esimerkkejä kuluvalta vuo-delta, mm. Turun Toriparkki, Garantian ryhmäjoukkovelkakirja ja Keilaniemen tornitalon rahoituksen toteuttaminen.

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä ja se vaikuttaa kielteisesti jo nyt ympäri maailmaa. Meidän on tehtävä entistä selkeämmin valintoja vastuullisuuden nimissä. Vastuullisen omistamisen mahdollistajana me uskomme kirjallisten vakuutteluiden sijaan vastuullisiin tekoihin. Luomme kestävää tulevaisuutta olemalla vahvasti mukana energiamarkkinoiden murroksessa rakentamalla uusiutuvaa energiaa. Pystymme toimimaan vaikuttajana etsimällä mahdollisuuksia rahoittaa kestävää tulevaisuutta rakentavia hankkeita ja toimijoita. Toimintamme pitää olla läpinäkyvää, jolloin jokainen voi ulkopuoleltakin nähdä ja arvioida Taalerin luotettavuutta vastuullisena kumppanina.

Toimintaympäristömme muuttuessa kovaa vauhtia myös me muutumme ja pidämme samalla huolta kilpailukyvystämme. Johtaminen on vuoden 2018 aikana ollut yhä enemmän fokuksessa. Henkilöstömme motivointi sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja olla itseohjautuva on edennyt hyvin. 

Varainhoidon liiketoimintamallin muuttaminen on käynnissä ja muutoksesta tulee perustavanlaatuinen.  Korkealaatuinen henkilökohtainen palvelu on toimintamme ydin. Monikanavaisuus, prosessiemme standardisointi, kvantitatiivinen analysointi ovat kaikki sellaisia kehitysuria, jotka tulevat kehittämään Taalerin varainhoitoa edelleen. Viime kesänä hankittu Suomen ainoa robovarainhoitaja Evervest sekä sitä kautta taloomme tullut henkilöstö ja asiakaskokemuksen sujuvoittaminen ovat sisäisen muutoksen ytimessä.

Tapahtumarikas vuosi on takana ja haluan omasta puolestani kiittää kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja yhteisistä ponnistuksistamme vuonna 2018.

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleri Oyj