Tulevaisuuden näkymät

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulosohjaus 28.2.2017

Yhtiön johto arvioi, että sen liiketoimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi, mutta että yhtiöllä on mahdollisuus voittaa markkinaosuuksia pääomamarkkinoilla. Varainhoito-segmentin kehitys on ollut positiivista erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja yhtiö on saanut uusia asiakkaita kilpaillulta markkinalta onnistuneiden ja erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla. Rahoitus-segmentin kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon että korvauskulujen suhteen. Yhtiö uskoo, että aktiivisella myynnillä ja korkeatasoisella riskienhallinnalla on saavutettavissa merkittävää kasvua. Konsernin laajentuminen energiatoimialalla arvioidaan kasvattavan merkittävästi Yhtiön pääomarahastojen hallinnoimia varoja pitkällä aikavälillä.

 

Taalerin hallitus vahvistaa uudeksi liikevoittotavoitteeksi vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat huomioiden.

 

Positiivinen tulosvaroitus 20.6.2017

Taaleri Oyj päivittää arviotaan vuoden 2017 tuloskehityksestä ylöspäin. Taaleri-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2017 tammi-kesäkuussa yli 35 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoittotavoite on yli 20 prosenttia liikevaihdosta, koko kuluvan vuoden liikevoiton arvioidaan siten olevan yli 25 prosenttia liikevaihdosta.

Lue koko tiedote täältä