Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittaminen on vastuunkantamista

Vastuullinen sijoittaminen ei ole sijoituspalvelualalla perinteisesti ollut suurikaan puheenaihe: alamme tuotteet ovat abstrakteja – lähinnä bittejä digitaalisessa avaruudessa tai tietotyöläisen asiantuntija- ja neuvontapalveluja.

Uskomme kuitenkin, että sijoittamisella voisi olla nykyistä huomattavastikin suurempi rooli vastuunkantajana: mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteen hyvään hallintotapaan liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät myös huomioon sijoituskohteita valitessaan.


Taaleri on allekirjoittanut YK:n vastullisen sijoittamisen periaatteet

Taaleri on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien (”UN”) määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment ”PRI”) ja sitoutuu ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset (environment, society, corporate governance eli ns. ESG-vaikutukset).


Vastuullista yritystoimintaa itsesäätelyn kautta

Taloudellisten näkökohtien lisäksi vastuullisesti toimiva yritys ottaa huomioon sidosryhmänsä, kuten asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja omistajat sekä myös ympäröivän yhteiskunnan. Myös toimintansa raportoinnissa tällainen yritys pyrkii läpinäkyvyyteen sekä monipuolisuuteen.

Perusominaisuus vastuullisessa yrityksessä on tahto itsesäätelyyn. Vastuullinen yritys ei aiheuta toiminnallaan haittaa tai kärsimystä vaan kantaa vastuunsa tuotteidensa tai palveluidensa ja niiden tuotantoprosessien mahdollisista haittavaikutuksista sekä pyrkii oma-aloitteisesti vähentämään niitä. Joskus liiketoimintaa voi olla vaikea saada sellaiseksi, että siitä ei seuraisi missään tilanteissa mitään negatiivista ihmisille, yhteiskunnalle tai ympäristölle. Vastuullinen yritys kuitenkin pyrkii rajoittamaan näitä toiminnastaan aiheutuvia negatiivisia seurauksia.


Taalerin tavoitteena edistää vastuullista sijoittamista

Vastuullinen sijoittaminen Taalerilla tarkoittaa sosiaalisten ja ympäristötekijöiden sekä hyvän hallintotavan sisällyttämistä sijoitustoimintaamme.

Taalerin tavoitteena on antaa asiakkailleen mahdollisuus vastuulliseen (ympäristö, sosiaalinen, hyvä hallintotapa) sijoittamiseen joko koko sijoitusvarallisuutensa osalta tai osana sijoitussalkkua. Lisäksi haluamme edistää sijoituskohteidemme ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista tiedottamista ja raportointia sekä omassa toiminnassamme kannustaa esimerkiksi pääomarahastojen osalta yhteisyökumppaneitamme huomioimaan yhteiskuntavastuun.Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa uutiskirje

Taalerin uutiskirje Ajan hermolla ilmestyy kerran viikossa maanantaisin. Uutiskirjeessä saat aina tuoreimman näkemyksen markkinoista suoraan sijoittamisen asiantuntijoiltamme, pääset lukemaan uusimmat blogimme sekä seuraamaan, mitä muuta ympärillämme tapahtuu.

Tilaa Taalerin Ajan hermolla -uutiskirje kirjoittamalla alle sähköpostiosoitteesi.