Taloudellista tietoa

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainluvut-taulukko, joka esittää viimeisimmät julkaistut luvut sekä vertailutiedot edelliseltä vastaavalta kaudelta ja kahdelta sitä edeltävältä vuodelta.

Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, joka on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet löytyvät alta.

→​​​​​​  Avainlukutaulukko
→  Laskentaperiaatteet

Taaleri-konserni 1.1.-30.6.2018

  • Konsernin liikevaihto oli 35,2 (38,7) milj. euroa, laskua 9,0 prosenttia.
  • Konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 7,1 prosenttia 26,9 (25,1) milj. euroon.
  • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 7,5 prosenttia 6,0 (5,6) miljardiin euroon.
  • Konsernin tuottopalkkiot pysyivät viime vuoden tasolla 5,6 (5,7) milj. eurossa.
  • Konsernin sijoitustoiminta tuotti 3,0 (8,1) milj. euroa. Lasku johtui Garantian sijoitustoiminnan kehityk-sestä.
  • Konsernin liikevoitto oli 12,4 (15,6) milj. euroa vertailukautta alhaisemmista sijoitustoiminnan tuotoista johtuen.
  • Tulos / osake oli 0,32 (0,44) euroa.