Taloudellista tietoa

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainluvut-taulukko, joka esittää viimeisimmät julkaistut luvut sekä vertailutiedot edelliseltä vastaavalta kaudelta ja kahdelta sitä edeltävältä vuodelta.

Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, joka on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet löytyvät alta.

→​​​​​​  Tunnusluvut 2018
→  Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 2018

Taaleri-konserni 1.1.-31.12.2018

  • Liikevaihto oli 72,5 (81,0) milj. euroa, laskua 10,5 prosenttia tuottopalkkioiden määrän laskun myötä.
  • Jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 52,0 (48,9) milj. euroon.
  • Sijoitustoiminta tuotti 12,2 (16,8) milj. euroa. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli -0,7 (11,9) milj. euroa. Fellow Finance Oyj:n listautumisen myötä realisoitui tuottoa 13,8 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 23,9 (27,6) milj. euroa, joka vastaa 33 (34) prosenttia liikevaihdosta parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta.
  • Tulos / osake oli 0,76 (0,76) euroa. 
  • Hallinnoitavat varat kasvoivat maltillisesti 2,9 prosenttia 5,7 (5,6) miljardiin euroon.
  • Takauskanta kasvoi 11,8 prosenttia 1,7 (1,5) miljardiin euroon.
  • Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.