Taloudellista tietoa

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja suorituskykyään kuvaavia raportteja puolivuosittain. Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainluvut-taulukko, joka esittää viimeisimmät julkaistut luvut sekä vertailutiedot edelliseltä vastaavalta kaudelta ja kahdelta sitä edeltävältä vuodelta.

Taalerin kirjanpitokäytännössä on siirrytty vuonna 2015 kansainväliseen IFRS-käytäntöön, mikä on pörssiyhtiöiden raportointikäytäntö. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet löytyvät alta.

Avainluvut

Laskentaperiaatteet


Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteuma

Vuosi 2016Vuosi 2015 Tavoite

2016

Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa

16,3

20,1

-

Operatiivinen liikevoitto %

27,0

34,4

>15,0

Operatiivinen tulos verojen jälkeen, milj. euroa

12,8

16,8

-

Operatiivinen oman pääoman tuotto %

13,4

24,9

> 15,0*

Omavaraisuus %

44,0

44,8

>30,0

Ryhmän vakavaraisuus % 268,9 259,2 >150,0

*pitkällä aikajänteellä